Praha 26.-28. září 2000 Home Page Econnect
Diskuse - Praha 2000 - Výběr z tisku - Další zdroje - Akce - Tiskové zprávy - Video archiv - Kontakt
Konference Václava Havla živě na Internetu


Globalizace (1999-2000)
Globalizace (vše)
MMF (2000)
MMF (vše)
WTO
MAIVýsledek minulých anket
SB a MMF by se měly
  zrušit (100)
  změnit se od základu (125)
  změnit svoji politiku (48)
  změnit management (1)
  zůstat takové, jaké jsou (173)
Považujete nápad uspořádat v Praze vyroční zasedání SB a MMF za
  skvělý (115)
  dobrý (27)
  normální (38)
  hloupý (38)
  škodlivý (120)


Mediální partneři:

Respekt

Ekonom

Literární noviny

Právo

Akce


10.10.2001 - 9.1.2002 Globální problémy civillizace - cyklus přednášek k aktuálním společenským tématům Globálních problémů civilizace v podání odborníků společenských i přírodních věd. Kdy: každou středu v 18.00-19.45 v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1, posluchárna č. 300 (amfiteátr). Účast veřejnosti je vítána.

Témata jednotlivých přednášek:

10.10. - Globální svět a cesty k němu, doc. JUDr. Václav Mezřický, PF UK

17.10. - Politické důsledky globalizace, doc. JUDr. Václav Mezřický, PF UK

24.10. - Globální environmentální problémy I, doc. RNDr. Martin Braniš, CSc., PřF UK

31.10. - Globální environmentální problémy II, prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., COŽP UK

7.11. - Ekonomické problémy a tendence globalizace, prof. ing. Lubomír Mlčoch, CSc., FSV UK

14.11. - Globalizace jako postmoderní ambivalence, prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc., FSV UK

21.11. - Antropologický rozměr globalizace, doc. PhDr. Ivan Mucha, CSc., PF UK

28.11. - Globalizace a nerovnoměrný rozvoj: města, RNDr. Luděk Sýkora, PhD., PřF UK

5.12. - Struktury a mechanismy mezinárodní spolupráce, doc. JUDr. Eva Kružíková, PF UK

12.12. - Globální svět a trvale udržitelný rozvoj, PhDr. Ivan Rynda, COŽP UK, FHS UK

19.12. - Nová životní orientace, doc. JUDr. Václav Mezřický, PF UK

9.1. - panelová diskuse s přednášejícími18. až 28. 9. 2000 - Oficiální program Výročního zasedaní SB/MMF (SB/MMF)

19. až 28. 9. 2000 - Program setkání SB a MMF s nevládními organizacemi

21. až 29. 9. 2000 - Výstava "Děti hledí k obzorům" (Světová banka)

24. až 27. 9. 2000 - Diskusní fórum "Jiná zpráva" (BWN/FOE HD/J2000)

24. až 28. 9. 2000 - Demonstrace (Obrana životního prostředí o.s.)

25. až 26. 9. 2000 - Filmový festival o SB a MMF (BWN/FOE HD/J2000)

26. 9. 2000 Pochod INPEGu - v 9.00 sraz na nám. Míru, v 11.00 vyráží pochod směr Štěpánská - Tylovo nám., asi ve 13.00 se pochod rozštěpí na více částí, všechny budou směřovat ke Kongresovému centru.

27. 9. 2000 - Život není na prodej - veřejné diskusní fórum
Témata příspěvků zahraničních účastníků a účastnic fóra

28. 9. 2000 - Globální slunce Sluneční strategie jako odpověď ekonomické globalizaci (EUROSOLAR)

15.-18. 10. 2000 - Forum 2000 (Pražský Hrad)

15.-18. 10. 2000 - E-AREA FÓRUM: Globalizace, informační technologie, Internet a cyberhumanismus - diskuse předních světových odborníků na informační technologie, filosofů, sociologů a umělců, kteří svým dílem reflektují vliv informačních technologií na společnost. (doprovodná akce Fóra 2000)
Přenos diskuse můžete sledovat na: http://www.e-forum.cz

16. 10. 2000, 17:00 - Rozvoj Latinské Ameriky a zahraniční pomoc - na diskusi s hosty Fora 2000 vystoupí Mariano Plotkin, ředitel New York University v Buenos Aires, autor několika knih o globalizaci a jejích dopadech na státy Latinské Ameriky a Manfred A. Max-Neef, rektor Universidad Austral de Chile, pracoval na projektech pro Latinskou Ameriku.
místo:
Právnická fakulta UK Praha, nám. Curieových 7, místnost 303,
pořádá: Člověk v tísni - Společnost při ČT

17. 10. 2000 - Globalizace - strašák či hrozba ? (Olomouc)

18. 10. 2000, 19:00 - DUCHOVNÍ HODNOTY A ETICKÉ ZÁKLADY GLOBÁLNÍHO SVĚTA Diskusní večer FORUM 2000 V PODHRADÍ

18. 10. 2000, 17:00 - Od internacionalizace ke globalizaci: směrem k novému ekonomickému pořádku - Přednáška s následnou diskusí, na které vystoupí Alain Crochet, profesora na Université de Paris III – Sorbonne Nouvelle (přednáška bude ve francouzském jazyce s konsekutivním tlumočením do češtiny a naopak).
Místo: přednášková místnost č. 314 v Institutu ekonomických studií FSV UK, Opletalova ul.č. 26.

25.10.2000, 16:00 - Sociální důsledky globalizace - přednáška sociologa prof. Miloslava Petruska v cyklu přednášek GLOBÁLNÍ PROBLÉMY CIVILIZACE
Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1, posluchárna č. 300
více informací o celém cyklu přednášek najdete zde

31.10.2000, 19:30 Ohlédnutí za zasedáním MMF a SB: Společnost pro rozvíjení občanské odpovědnosti Vás zve na setkání s Petrem Hlobilem z CEE Bankwatch Network. Beseda se bude konat ve studentském klubu Betánie, Jugoslávská 27, 3. patro.

31.10.2000, 19:00 - Cesta ke sluneční době - přednáška Dr. Hermanna Scheera poslance Spolkového sněmu, člena parlamentního sdružení Rady Evropy nositele Alternativní Nobelovy ceny 1999 prezidenta sdružení EUROSOLAR

1.11.2000, 16:00 - Globální problémy životního prostředí I - přednáška ekologa doc. Martina Braniše v cyklu přednášek GLOBÁLNÍ PROBLÉMY CIVILIZACE
Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1, posluchárna č. 300
více informací o celém cyklu přednášek najdete zde

8.11.2000, 16:00 - Globální problémy životního prostředí II - přednáška ekologa prof. Bedřicha Moldana v cyklu přednášek GLOBÁLNÍ PROBLÉMY CIVILIZACE
Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1, posluchárna č. 300
více informací o celém cyklu přednášek najdete zde

15.11.2000, 16:00 - Ekonomické problémy globalizace - přednáška ekonoma prof. Lubomíra Mlčocha v cyklu přednášek GLOBÁLNÍ PROBLÉMY CIVILIZACE
Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1, posluchárna č. 300
více informací o celém cyklu přednášek najdete zde
sylabus kurzu (.rtf)

17.11.2000, 17:00 - Promítání videozáznamů ze zářijových akcí v Praze, natočených Undercurrents, Indymedia, RTS a EF! Po promítání následuje benfiční koncert na podporu Earth First!
místo: Klub 007 na Strahově v Praze
pořádá: Earth First!

22.11.2000, 16:00 - Mobilita, komunikace, masmédia - přednáška RNDr. Luďka Sýkory (PřF) v cyklu přednášek GLOBÁLNÍ PROBLÉMY CIVILIZACE
Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1, posluchárna č. 300
více informací o celém cyklu přednášek najdete zde
sylabus kurzu (.rtf)

29.11.2000, 16:00 - Antropologický rozměr globalizace - přednáška antropologa PhDr. Ivana Muchy v cyklu přednášek GLOBÁLNÍ PROBLÉMY CIVILIZACE
Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1, posluchárna č. 300
více informací o celém cyklu přednášek najdete zde
sylabus kurzu (.rtf)

29.11.2000, 19:00 Voda pre tretie tisicročie aneb "Neubližujme vode, aby ona neubližovala nám" - prezentace knihy Michala Kravčíka o vodě.
více informací najdete zde

30.11.2000, 17:00 Jaká je současná Afrika? - úvodní diskuse na které vystoupí Jaroslav Siro a Mesfin Gedlu
místo konání: FSV UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, místnost č.112
pořádá Asociace pro mezinárodní otázky (FSV UK)

30.11.2000, 19:00 Globalizace na začátku nového milénia - první ze dvou přednášek prof. Jana Kellera
místo konání: Malý sál Mestské knihovny, Mariánské nám. Praha

30.11. - 2.12.2000 - Konference Globální svět, evropská integrace, české zájmy a institucionalizace (ne)odpovědnosti (FSV UK)

6.12.2000, 16:00 - Věda, technologie a globalizace - přednáška antropologa PhDr. Ivana Muchy v cyklu přednášek GLOBÁLNÍ PROBLÉMY CIVILIZACE
Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1, posluchárna č. 300
více informací o celém cyklu přednášek najdete zde
sylabus kurzu (.rtf)

7.12.2000, 17:00 Globalizace na začátku nového milénia - druhá ze dvou přednášek prof. Jana Kellera
místo konání: Malý sál Mestské knihovny, Mariánské nám. Praha

13.12.2000, 16:00 - Problémy mezinárodní spolupráce - přednáška JuDr. Evy Kružíkové v cyklu přednášek GLOBÁLNÍ PROBLÉMY CIVILIZACE
Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1, posluchárna č. 300
více informací o celém cyklu přednášek najdete zde
sylabus kurzu (.rtf)

14.12.2000, 16:30 - Po kapitalismu? Rétorika diskontinuity v dějinách průmyslové společnosti - přednáška prof. Václava Bělohradského
FSV UK, Univerzitní areál Jinonice, místnost 1037
pořádá CPSSU - Unie studentů politickych věd

1.2.2001, 17:00 - Potřebuje naše Planeta celosvětovou vládu? - diskusní podvečer, moderuje PhDr. Jaromír Sedlák, dále vystoupí PhDr. Jiří Pehe a PhDr. Zbyněk Fiala
zasedací místnost č. 108, 1. patro budovy Akademie věd ČR, Národní 3 (proti Nové scéně ND), Praha 1
pořádá: Sekce pro vědu a filosofii Evropského kulturního klubu spolu s Radou ceskych vedeckych spolecnosti

24.2.2001, 9:30 - 18:00 - Milostivé léto v Praze v září 2000 - seminář

9.30 zahájení - Milostivé léto v Praze v září 2000 - Zpráva organizátorů, videodokumentace, diskuse
11.30 Čeho dosáhla mezinárodní kampaň a jaký je současný stav zadlužení - Jürgen Kaiser, koordinátor kampaně v SRN (konsekutivní překlad)
12.45 přestávka na oběd
14.15 Nové názvy - nová témata - nové aliance: rozmanité způsoby pokračování mezinárodní kampaně. Jürgen Kaiser, Jiří Silný
15.30 přestávka
16.00 Rozhovor o budoucnosti - Panelová diskuse představitelů koalice (Tomáš Tožička, Milan Horák, Jiří Silný) a hostů z partnerských organizací - všeobecná diskuse
17.30 -18:00 Konkrétní závěry

Celosvětová kampaň Milostivé léto 2000, přes ohromný ohlas (více než 24 milionů podpisů petice, podpora ze strany mnoha významných osobností) a přes částečné úspěchy, nedosáhla dosud svého cíle, kterým je úplné zrušení nespravedlivých a zotročujících dluhů chudých zemí a vytvoření transparentního mezinárodního insolvenčního práva. Setkání zrekapituluje aktivity kampaně v souvislosti se zasedáními finančních institucí v Praze v září 2000 (včetně videozáznamů), přinese informace o transformaci mezinárodní kampaně a poskytne prostor k rozhovoru o budoucích plánech.

pořádá: EKUMENICKÁ AKADEMIE - Na Míčankách 1, 101 00 Praha 10, Tel. a fax: 02/72737077email: ekumakad@volny.cz

21.3.2001 , 18:00, Jazz Club Železná - Informace versus realita - setkání v rámci diskusního fóra Cursus 2001 o paradoxech naší doby.
Téma: Vznik a rozvoj nových informačních prostředků, možnosti mediální manipulace, globální vesnice jako výplod médií, vznik virtuální reality a česká společnost očima zahraničních novinářů.
Hosté: PhDr. Ondřej Neff a Prof. PhDr. Barbora Osvaldová.
Více infromací včetně záznamů z předchozích diskusí najde zde

23.5.2001 , 18:00, Jazz Club Železná - Změny životního prostředí - setkání v rámci diskusního fóra Cursus 2001 o paradoxech naší doby.
Téma: Problematika energetických a surovinových zdrojů, prognóza Římského klubu, klesající rozmanitost přírodních druhů, demografické tendence současného světa, ekologický aktivismus jako nová ideologie a filozofie, konzum versus askeze, definice rozdílu mezi trvale udržitelným životem a trvale udržitelným rozvojem.
Hosté: Prof. RNDr. Bedřich Moldán, DrSc. a MUDr. Tomáš Hájek, CSc
Více infromací včetně záznamů z předchozích diskusí najde zde

18.7.2001 , 18:00, Jazz Club Železná - Ekonomické trendy budoucího světa - setkání v rámci diskusního fóra Cursus 2001 o paradoxech naší doby.
Téma: Liberalizace mezinárodního obchodu a reálprotekcionismus, zóny volného obchodu a měnové unie - rizika a přednosti, podnikatelská etika jakožto základ prosperity, ekonomické aktivity organizovaného zločinu, globalizace burzovních institucí jako cesta k zažehnání cyklických burzovních krachů, národohospodářská specializace malých států a potenciál ČR.
Hosté: Ing. Miroslav Singer, PhD. a Mats Karlson
Více infromací včetně záznamů z předchozích diskusí najde zde

26.8. - 1.9.2001 4. Letní škola rozvojové pomoci je určena zájemcům o problematiku rozvojových zemí, kteří se případně hodlají zapojit do programů rozvojové pomoci. Kromě přednášek a diskusí, letos budou i pracovní skupiny ke konkrétním tématům. Vítáni jsou účastníci ze všech oborů i věku.
Přihlášky zasílejte do 30. května. Program


Globalizace a moc
Milan Valach

Česko jako fikce?/Kdy skončí globalizace?
Martin Kuška

Josep F. Mária i Serrano: Globalizace
Jiří Nečas

Koloniální dějiny Afriky, trochu jinak
Mesfin Gedlu

Co je to globalizace
Ivan Rynda

COLIN HINES: Lokalizace čili nástin alternativy ke globalizaci
Jakub Patočka

Kontrasty globalizace
Karel Špindler

Je globalizace mezinárodní korupce?
Rick Fencl

Zprávy o policejním násilí: svědectví, věrohodnost, odpovědnost
Jakub Patočka

Buďte na nás přísnější, žádají Češi svou policii
Tomáš Pecina

Globální problémy nelze popírat!
Jan Borovička

Zprávy z Prahy
Michaela Valentová

Ideodiverzní centrály Stanislava Grosse
Štěpán Kotrba

Pražský začátek podzimu
Jiří Nečas

Násilí odsuzujeme, kritiky a protestů se nevzdáme
Jan Beránek

Zástupci NGO společnou řeč s finančníky nenašli
Kateřina Lišková

Systémové poruchy "primitivní" ekonomie
Petr Ježek

Globalizace jako výzva
Lubomír Mlčoch

Odpusťte dluhy nejchudších
Jiří Silný

Pijavici na vegetariána nepředěláš
Jan Křeček

Světové bance jde o „vyšší kvalitu života“
Mats Karlsson

Diskuse o globalizaci v době Výročních zasedání MMF a SB
Zdeněk Hrubý

Křesťanská civilizace a globalizace
Jan Borovička

Globalizace omezuje demokracii
Jan Keller

Je člověk bůh?
Marie Haisová

Ženy a globalizace
Eva Hauserová

Jiná zpráva o Světové bance
Pavel Přibyl

Nezakrníme vinou globalizace?
Jiří Nečas

Upírat části lidstva podíl na prospěchu z globalizace je ostudné
Kofi Annan

Protesty proti globalizaci
Viktor Piorecký

K čemu by mohl být MMF?
Erazim Kohák

K problému globalizace
Petr Kužvart

Vítejte v éře globalizace
Pavel Nováčekwebdesign a publikační systém:

ECONNECT
Českomalínská 23
160 00 Praha 6
Tel.: 02/2431 1780
Fax: 02/2431 7892
Web:
www.ecn.cz
E-mail:
globalizace@ecn.cz