Středisko ekologické výchovy Sluňákov OŽP Úřadu města Olomouce

Horní n. 1, 77127 Olomouc (sídlo Dolní n. 47 - 2.p.), t:5513222,225, slunakov@umo.cz
Sluňákov - sdružení pro ekologickou výchovu
Město Olomouc

Připravujeme ekologické večery :

17. říjen ÚT Divadlo hudby 17,00
Globalizace - strašák či hrozba ?

Nietzsche pravil : "…kde přestává stát, tam se teprve počíná člověk". Bývalá moc státu se dnes patrně hroutí, ale co člověk ? Globalizace jako moderní "požehnání" dobru nebo Leviatan - obluda s mocí nade vším světským ? Modla nebo prokletí ? Planetární Dobroděj nebo nekontrolovatelné Monstrum ? Smyšlený strašák nebo skutečná hrozba ? Ohlasy na 55. zasedání Rad guvernérů Mezinárodního měnového fondu (MMF) a Skupiny Světové banky (SB) v Praze. O co jim jde (obhájcům i demonstrujícím)?

Hosté : Alice Dvorská (Iniciativa proti ekonomické globalizaci), Petr Hlobil (Bankwatch Network - spoluorganizuje diskusní fórum Jiná zpráva) a další.