Praha 26.-28. září 2000 Home Page Econnect
Diskuse - Praha 2000 - Výběr z tisku - Další zdroje - Akce - Tiskové zprávy - Video archiv - Kontakt
Konference Václava Havla živě na Internetu


Globalizace (1999-2000)
Globalizace (vše)
MMF (2000)
MMF (vše)
WTO
MAI

Pražské demonstrace proti MMF a SB
plně podporuji
(361)
podporuji jejich nenásilnou formu
(518)
jsou legitimní, ale nepodporuji je
(105)
ať se konají mimo osídlená území
(50)
všechny demonstranty bych postřílel(a)
(308)


Výsledek minulých anket
SB a MMF by se měly
  zrušit (100)
  změnit se od základu (125)
  změnit svoji politiku (48)
  změnit management (1)
  zůstat takové, jaké jsou (173)
Považujete nápad uspořádat v Praze vyroční zasedání SB a MMF za
  skvělý (115)
  dobrý (27)
  normální (38)
  hloupý (38)
  škodlivý (120)


Mediální partneři:

Respekt

Ekonom

Literární noviny

Právo

 Velmi stručné dějiny globalizace
Autor: Zdeněk Červený
Datum:   

Velmi stručné dějiny globalizace (esej)

Teze: Hmota a energie

Z chaosu bezpříčiny krystalizují dendrity časoprostorů. Amorfní, kauzálně neprůhledná "tavenina" všehojsoucna je protínána čirými kontinuy vakua.
Konečná rychlost přísunu informací neumožňuje "propočítávat" a kanonizovat "geologicky" aktivní strukturu jsoucna do nekonečně niterné podrobnosti. Kvapící čas tak ujařmuje a hltá chaos po stravitelných soustech aby je lepil jak vlaštovka hnízdo na rychle tuhnoucí krystal kauzality. Přijímá při tom krátkodobé výpůjčky, zástavky, na jejichž splácení staví svoji budoucnost.
Kondenzační jádra a "srážky" dendritů časoprostoru jsou zdrojem mohutných poruch, srůstů, dislokací v krystalu vakua, "pěny" projevující se jako hmota. Lokální intersticiální zahuštění kontinua, opak vakancí, se projevuje jako antihmota. Pěna hmoty sražená, degenerovaná do totální dutiny citelně deformuje kontinuum, agresivně nasává okolní poruchy. I tato "černá díra" je však leptána všemocnou pandifůzí.
Pnutí kontinua, energie, jako hypotéka na hmotu, stejně jako hmota samotná, se dokonale reprodukuje a transformuje do nové přítomnosti. Nekonečná tuhost minulosti jim nedovolí rozplynout se v teplo.

Antiteze: Paměť a informace

V laminárním proudu vývoje se objevují prvky turbulencí, smyček a vírů. Nenulová rotace generuje, budí novou, duální dimenzi vývoje - život. Je tím překvapivě nacházena zbraň proti nevybíravému tlaku matematické statistiky - entropie a pandifůze. Diskrétní, digitalizovaná konfigurace hmoty, genetický kód, paměť poskytuje složité struktuře hmoty překvapivou oporu a stabilitu. Opakovatelnost hmotných struktur není nadále dosahována pouze kauzální trvanlivostí, minimálním účinkem, kondenzací a krystalizací ale je aktivně generována a programována.
Použití diskrétních konfigurací hmoty se jeví jako účinný nástroj dalšího vývoje a jejího setrvání. Dosud destruktivní statistické poruchy a fluktuace se nyní v konečném efektu daří darwinisticky zapřahat do samoopravných mechanizmů ve prospěch vývoje.
O úspěchu diskrétní konfigurace hmoty nelze pochybovat. Cena informace roste, zvýhodnění systémů přijímajících a poskytujících informaci je zřetelná. Dochází k rozvoji nových smyslů, ke kondenzaci organizmů do stád, společenství, biotopů intenzivně si vyměňujících informaci za účelem výhodného přežívání. Na rozdíl od pasivního vnímání intenzit polí, živé struktury hmoty kódují a konfrontují přijímané signály i globální informace s účelovým digitálním modelem reality - s pamětí.
Informace se jeví nástroj natolik výhodný, že dochází k otvírání nových komunikačních kanálů - písma a jazyka. Formalizuje se informace, vznikají metainformace, logika a matematika. Cílem je co nejlépe předmodelovat, zapamatovat si obraz všehomíru v paměti. Člověk se průzračným skalpelem formálních nauk zakrojuje do dosud ne zcela zřetelných struktur kauzální kondenzace a mikrostruktury jsoucna. Otázkou času zůstává vypočítat konstanty kontinua včetně jeho prioritní dimenze.

Syntéza: Kapitál a peníze

Obrovské informační a procedurální zázemí umožňuje lidské společnosti postupné zbavování se (zahnívání) „zvířecích“ kořenů..“Čestný“ souboj je vytlačován chytráctvím a podvodem, rodiny ztrácí vazební energii, genetický kód se již neplatí bojem ale věcmi - penězi.
Nerovnovážnost hltání energie jednotlivci, skupinami i státy vzrůstá, avšak ani největší spotřeba nepřináší lidem harmonii a štěstí. Snad také proto se zdá, že vývoj člověka končí. Jeho progresivní úloha byla splněna, fyzická schránka chátrá, hodnoty jsou virtualizovány.
Další vývoj žádá stabilizovaný stavební materiál. Mohutné toky masmedii šířených informací již neslouží k rozvoji ale k homogenizaci. Informační abraze kvapem přitesává standardizovaného spotřebitele. Jeden mediální umělec již vydá za sto vědců. Demokracie peněz postupuje stále rychleji, nic neoběhne zeměkouli rychleji než peníze. Peníze smetou všechny sociální experimenty.
Peníze se stávají novou energií, energií zušlechtěnou a legovanou informací. Stejně jako prastará hmota, kapitál deformuje metriku s následnou tendencí přitahovat se a sdružovat. Nositele kapitálových interakcí, plazma mužů a žen, připomíná zatím jen lehce ionizovaný plyn v nepevné neonové trubici. Tuto křehkou trubicí - zeměkouli - však již začíná jímat horečka, jakkoliv reostat přivádějící napětí zdaleka neřekl poslední slovo.

Zdeněk Červený, leden 2002

 Téma Autor  Datum
 Velmi stručné dějiny globalizace   nový
Zdeněk Červený


Příspěvky porušující zákony ČR nebo podněcující k násilí, rasové či třídní nenávisti bez milosti mažeme.
 Odpovědět na tento příspěvek
 Vaše jméno:
 Váš e-mail:
 Nadpis:
Zasílat příspěvky této diskuse na výše uvedenou adresu.
    

Globalizace a moc
Milan Valach

Česko jako fikce?/Kdy skončí globalizace?
Martin Kuška

Josep F. Mária i Serrano: Globalizace
Jiří Nečas

Koloniální dějiny Afriky, trochu jinak
Mesfin Gedlu

Co je to globalizace
Ivan Rynda

COLIN HINES: Lokalizace čili nástin alternativy ke globalizaci
Jakub Patočka

Kontrasty globalizace
Karel Špindler

Je globalizace mezinárodní korupce?
Rick Fencl

Zprávy o policejním násilí: svědectví, věrohodnost, odpovědnost
Jakub Patočka

Buďte na nás přísnější, žádají Češi svou policii
Tomáš Pecina

Globální problémy nelze popírat!
Jan Borovička

Zprávy z Prahy
Michaela Valentová

Ideodiverzní centrály Stanislava Grosse
Štěpán Kotrba

Pražský začátek podzimu
Jiří Nečas

Násilí odsuzujeme, kritiky a protestů se nevzdáme
Jan Beránek

Zástupci NGO společnou řeč s finančníky nenašli
Kateřina Lišková

Systémové poruchy "primitivní" ekonomie
Petr Ježek

Globalizace jako výzva
Lubomír Mlčoch

Odpusťte dluhy nejchudších
Jiří Silný

Pijavici na vegetariána nepředěláš
Jan Křeček

Světové bance jde o „vyšší kvalitu života“
Mats Karlsson

Diskuse o globalizaci v době Výročních zasedání MMF a SB
Zdeněk Hrubý

Křesťanská civilizace a globalizace
Jan Borovička

Globalizace omezuje demokracii
Jan Keller

Je člověk bůh?
Marie Haisová

Ženy a globalizace
Eva Hauserová

Jiná zpráva o Světové bance
Pavel Přibyl

Nezakrníme vinou globalizace?
Jiří Nečas

Upírat části lidstva podíl na prospěchu z globalizace je ostudné
Kofi Annan

Protesty proti globalizaci
Viktor Piorecký

K čemu by mohl být MMF?
Erazim Kohák

K problému globalizace
Petr Kužvart

Vítejte v éře globalizace
Pavel Nováčekwebdesign a publikační systém:

ECONNECT
Českomalínská 23
160 00 Praha 6
Tel.: 02/2431 1780
Fax: 02/2431 7892
Web:
www.ecn.cz
E-mail:
globalizace@ecn.cz