Praha 26.-28. září 2000 Home Page Econnect
Diskuse - Praha 2000 - Výběr z tisku - Další zdroje - Akce - Tiskové zprávy - Video archiv - Kontakt
Konference Václava Havla živě na Internetu


Globalizace (1999-2000)
Globalizace (vše)
MMF (2000)
MMF (vše)
WTO
MAI

Pražské demonstrace proti MMF a SB
plně podporuji
(361)
podporuji jejich nenásilnou formu
(518)
jsou legitimní, ale nepodporuji je
(105)
ať se konají mimo osídlená území
(50)
všechny demonstranty bych postřílel(a)
(308)


Výsledek minulých anket
SB a MMF by se měly
  zrušit (100)
  změnit se od základu (125)
  změnit svoji politiku (48)
  změnit management (1)
  zůstat takové, jaké jsou (173)
Považujete nápad uspořádat v Praze vyroční zasedání SB a MMF za
  skvělý (115)
  dobrý (27)
  normální (38)
  hloupý (38)
  škodlivý (120)


Mediální partneři:

Respekt

Ekonom

Literární noviny

Právo

 Diskuse o globalizaci v době Výročních zasedání MMF a SB
Autor: Zdeněk Hrubý
Datum:   

Blížící se zářijová Výroční zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v Praze zcela logicky vyvolávají u nás stále intenzivnější veřejnou diskusi o těchto organizacích v souvislosti s probíhajícím procesem globalizace světa. Názory prezentované v médiích se přirozeně velice různí. Jeden z názorových proudů zjednodušeně prezentuje tento jev jako jednoznačně negativní, globální instituce pak jako organizace vzniklé s cílem globalizaci, i s jejími lidstvu nebezpečnými důsledky, dále prohlubovat. Tento názor je založen na záměně příčiny a důsledku. Skutečnost je taková, že globalizace světa je nezvratný, spontánně vznikající proces, související s ekonomickým a technickým rozvojem lidské civilizace. Globálně působící instituce, mezi něž můžeme počítat i MMF a Světovou banku, byly založeny jako reakce na problémy, které s sebou začala probíhající globalizace přinášet.

V době, kdy se stala globalizace realitou, stojí lidstvo před mnoha výzvami, a samozřejmě se netýkají pouze Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Je nutné pracovat na tom, aby tato probíhala ku prospěchu lidí i celých národů. Základní úkoly na tomto poli velice přesně uvádí ve svém článku z 31.5. RNDr. Pavel Nováček: jednotlivé národní státy například nedokáží efektivně pečovat o ekosystémy globálního významu jako jsou například deštné pralesy či ozónová vrstva, nedokáží adekvátně reagovat na projevy pošlapávání lidských práv a genocidy uvnitř suverénních států atd. Současně je nutné prosadit nové formy globálního řízení i v ekonomické oblasti. Zde může být velmi aktuálním příkladem otázka daňových rájů, kde mizí obrovské finanční prostředky, aniž by daně z nich zaplacené pomáhaly řešit sociální situaci potřebných skupin obyvatelstva či celých národů.

Je všeobecně známo, že brettonwoodské instituce byly založeny s cílem podporovat ekonomický rozvoj a bojovat s chudobou v rozvojových či jakkoliv postižených oblastech, zemích a regionech. Vzhledem ke komplikovanosti ekonomických a politických vztahů v jednotlivých zemích samozřejmě neskončily všechny plánované a realizované projekty úspěchem, přestože nepochybně většina akcí a projektů pozitivní výsledky přinesla. Z dnešního pohledu je ovšem zásadním faktem maximální snaha o reformu obou institucí. Jde o reformu, která má za úkol minimalizovat rizika, aby projekty Světové banky či MMF přinesly nezamýšlené negativní efekty. Probíhající celosvětová diskuse na toto téma přináší nové podněty, z nichž řadu obě instituce již zapracovali a zapracovávají do svých vnitřních pravidel. Tento proces bude samozřejmě dále pokračovat, a nejbližším místem setkání příznivců i odpůrců MMF a Světové banky je teď Praha. Z tohoto hlediska se před námi otevírá velká šance: proběhnou-li podzimní zasedání v atmosféře věcných debat a polemik, bez násilných konfliktů, se skutečnou snahou najít řešení problémů spojených s globalizací, může se Praha pozitivně zapsat do historie jako město dialogu. Jako místo, kde se řešení palčivých problémů lidstva posunulo zase o kousek dopředu.Zdeněk Hrubý, vládní zmocněnec pro pořádání výročních zasedání MMF a SSB

 Téma Autor  Datum
 Diskuse o globalizaci v době Výročních zasedání MMF a SB  
Zdeněk Hrubý
 RE: Diskuse o globalizaci v době Výročních zasedání MMF a SB  
Milan Horák  


Příspěvky porušující zákony ČR nebo podněcující k násilí, rasové či třídní nenávisti bez milosti mažeme.
 Odpovědět na tento příspěvek
 Vaše jméno:
 Váš e-mail:
 Nadpis:
Zasílat příspěvky této diskuse na výše uvedenou adresu.
    

Globalizace a moc
Milan Valach

Česko jako fikce?/Kdy skončí globalizace?
Martin Kuška

Josep F. Mária i Serrano: Globalizace
Jiří Nečas

Koloniální dějiny Afriky, trochu jinak
Mesfin Gedlu

Co je to globalizace
Ivan Rynda

COLIN HINES: Lokalizace čili nástin alternativy ke globalizaci
Jakub Patočka

Kontrasty globalizace
Karel Špindler

Je globalizace mezinárodní korupce?
Rick Fencl

Zprávy o policejním násilí: svědectví, věrohodnost, odpovědnost
Jakub Patočka

Buďte na nás přísnější, žádají Češi svou policii
Tomáš Pecina

Globální problémy nelze popírat!
Jan Borovička

Zprávy z Prahy
Michaela Valentová

Ideodiverzní centrály Stanislava Grosse
Štěpán Kotrba

Pražský začátek podzimu
Jiří Nečas

Násilí odsuzujeme, kritiky a protestů se nevzdáme
Jan Beránek

Zástupci NGO společnou řeč s finančníky nenašli
Kateřina Lišková

Systémové poruchy "primitivní" ekonomie
Petr Ježek

Globalizace jako výzva
Lubomír Mlčoch

Odpusťte dluhy nejchudších
Jiří Silný

Pijavici na vegetariána nepředěláš
Jan Křeček

Světové bance jde o „vyšší kvalitu života“
Mats Karlsson

Diskuse o globalizaci v době Výročních zasedání MMF a SB
Zdeněk Hrubý

Křesťanská civilizace a globalizace
Jan Borovička

Globalizace omezuje demokracii
Jan Keller

Je člověk bůh?
Marie Haisová

Ženy a globalizace
Eva Hauserová

Jiná zpráva o Světové bance
Pavel Přibyl

Nezakrníme vinou globalizace?
Jiří Nečas

Upírat části lidstva podíl na prospěchu z globalizace je ostudné
Kofi Annan

Protesty proti globalizaci
Viktor Piorecký

K čemu by mohl být MMF?
Erazim Kohák

K problému globalizace
Petr Kužvart

Vítejte v éře globalizace
Pavel Nováčekwebdesign a publikační systém:

ECONNECT
Českomalínská 23
160 00 Praha 6
Tel.: 02/2431 1780
Fax: 02/2431 7892
Web:
www.ecn.cz
E-mail:
globalizace@ecn.cz