Praha 26.-28. září 2000 Home Page Econnect
Diskuse - Praha 2000 - Výběr z tisku - Další zdroje - Akce - Tiskové zprávy - Video archiv - Kontakt
Konference Václava Havla živě na Internetu


Globalizace (1999-2000)
Globalizace (vše)
MMF (2000)
MMF (vše)
WTO
MAI

Pražské demonstrace proti MMF a SB
plně podporuji
(361)
podporuji jejich nenásilnou formu
(518)
jsou legitimní, ale nepodporuji je
(105)
ať se konají mimo osídlená území
(50)
všechny demonstranty bych postřílel(a)
(308)


Výsledek minulých anket
SB a MMF by se měly
  zrušit (100)
  změnit se od základu (125)
  změnit svoji politiku (48)
  změnit management (1)
  zůstat takové, jaké jsou (173)
Považujete nápad uspořádat v Praze vyroční zasedání SB a MMF za
  skvělý (115)
  dobrý (27)
  normální (38)
  hloupý (38)
  škodlivý (120)


Mediální partneři:

Respekt

Ekonom

Literární noviny

Právo

 Jaká globalizace může být demokratická?
Autor: Jiří Hudeček
Datum:   

Jaká globalizace může být demokratická ?

1. Neregulovaná globalizace ničí demokracii

Každé odbourávání omezujících pravidel a překážek slouží svou podstatou silným (v současném světě to znamená především bohatým) a poškozuje slabé, které zbavuje ochrany. Dnes probíhající procesy oslabování národních států otevírají celý svět zvůli nadnárodních společností. Jejich rozhodování přitom probíhá zcela mimo jakoukoliv demokratickou kontrolu. To zcela zbavuje miliardy lidí možnosti podílet se na skutečném rozhodování o vlastním osudu, fasáda demokratických voleb a institucí se tak stává pouhou fraškou.

2. Neomezené toky finančního kapitálu jsou smrtelným nebezpečím pro celý svět

Denně proteče světovými burzami okolo 800 až 1000 miliard dolarů spekulačního kapitálu a denní objem měnových transakcí dosahuje 85% souhrnu devizových rezerv všech centrálních bank celého světa. Každý otřes finančních trhů proto může mít obrovské následky pro jednotlivé státy, celé regiony a ekonomická odvětví. Tato ekonomická nestabilita ohrožuje celosvětovou ekonomiku a tedy také politickou rovnováhu a světový mír.

3. Globalizace motivovaná snahou po zisku likviduje kulturní rozmanitost světa

Snaha po maximálním zisku vede investory k odbourávání všeho, co neslouží přímo získávání peněz, k maximální unifikaci a k potlačování všech místních rozdílů (daných např. kulturními tradicemi). Svět je tak pozvolna „glajchšaltován”, zaplavován shodným zbožím, kolonizován řetězci stejných supermarketů a restaurantů. Kultura a vzdělání jsou stále více chápány jako zboží. Takové zboží ovšem vynáší podle velikosti trhu, a to určuje velikost investic do národní kultury v užším slova smyslu. Kultura menších národů je tak jako malý a málo výnosný trh ve všech oblastech postupně vytlačována výnosnější kulturou angloamerického jazykového okruhu.

4. Volný pohyb investic ohrožuje zdraví lidstva

Možnost volně investovat kdekoliv ve světě a přesouvat tak ekologickou zátěž do zemí s méně vyvinutým ekologickým zákonodárstvím umožňuje, aby se místo finančně často náročného výzkumu udržovaly levnější ekologicky náročné a zaostalé výroby. To ohrožuje nejen obyvatelstvo chudších a „povolnějších” zemí, ale i celosvětovou ekologickou rovnováhu. Prosazující se tržní chápání péče o zdraví vystavuje obyvatelstvo rozvojových zemí stále větším zdravotním rizikům při snižující se úrovni zdravotní péče — i tato rizika se však náhle mohou změnit ve světové nebezpečí např. v podobě nových pandemií.

5. Politika MMF, SB a WTO podporuje negativní rysy globalizace

Veškerá dosavadní praxe těchto institucí vůči jednotlivým státům směřovala k prosazování liberalizace světové ekonomiky. Národní státy byly „doporučeními” a úvěrovými podmínkami nuceny k omezování role státních institucí v ekonomice, k privatizaci veřejného sektoru, deregulaci cen, odbourávání celní ochrany vlastních trhů, omezení sociálních výdajů a přesunu daňové zátěže na spotřebitele. Tato liberalizační opatření přitom nebyla provázena žádnou účinnou ochranou ze strany mezinárodních institucí. Méně rozvinuté státy tak byly vydány na milost a nemilost nadnárodním korporacím. Navíc i značná část rozvojové pomoci těmto státům je SB poskytována na financování rozvojových projektů, realizovaných těmito nadnárodními společnostmi. Moc a role těchto společností ve světě se tak nadále posiluje.

6. Hlavní odpovědnost za stav světa mají nejrozvinutější státy

Vzhledem k nedemokratickému způsobu rozhodování mají ve světových finančních institucích absolutní moc nejvyspělejší průmyslové státy skupiny G7 a zejména USA. Tyto státy tedy nesou také hlavní odpovědnost za práci těchto instuticí, za udržování nespravedlivého a nebezpečného světového ekonomického řádu a za prosazování další „globalizace v zájmu nadnárodních společností”. Prostřednictvím finančních institucí mají tak rozvinuté státy možnost dokázat celému světu, že jejich zájem o demokracii a lidská práva nebyl a není jen politicky motivovanou účelovou kalkulací.

7. Rozvojový svět nepotřebuje milodary, ale zásadní změnu

Rozvinuté země a světové finanční instituce reagují na zjevnou a křiklavou nerovnováhu v rozdělení světového bohatství nesmělými diskusemi o „boji s chudobou”. Ačkoliv je nutné všechny takové snahy podpořit, je třeba zároveň zdůraznit, že žádná dobročinnost sama a sobě nemůže problémy chudých zemí vyřešit. Nezmění-li se zásadním způsobem světový ekonomický řád, bude chudoba v rozvojovém světě stále znovu reprodukována bez ohledu na případný růst výkonnosti celosvětové ekonomiky.

8. Klíčem k řešení je celosvětová společenská změna

Jsem přesvědčen, že zásadní řešení není možné, dokud bude ve světě vládnout princip maximálního zisku a dokud se bude společnost řídit snahou jednotlivců po dosažení maximálních hmotných požitků bez ohledu na ostatní. Východiskem k řešení může být jednině pochopení faktu, že celý svět představuje jedno společenství a že osud každého závisí také na osudu ostatních.Vědomí společenské solidarity se musí promítnout do charakteru všech společenských vztahů — svět se musí nejen globalizovat, ale především socializovat. Globalizace, neřízená touhou po zisku, se může a musí stát základem řešení globálních problémů světa, socializace je přitom nejen základem řešení vnitřních společenských problémů v jednotlivých státech, ale i předpokladem neziskové globalizace.

9. Už dnes však stojí za to podporovat snahu o reformy

Podporuji úsilí o reformu světových finančních institucí, přestože podle mého názoru nelze v rámci kapitalistického systému založeného na honbě za ziskem zcela zabránit škodám z ekonomické globalizace. Jakkoliv malý nebo „kosmetický” je rozsah možných změn politiky MMF, SB a WTO, přesto může významným způsobem ovlivnit osudy statisíců a milionů lidí v rozvojovém světě. Proto jsem přesvědčen, že veřejnost v rozvinutých zemích musí vykonávat co největší tlak na své vlády v zájmu vnitřní reformy těchto institucí a obratu v jejich přístupu. Ekonomická globalizace musí být přinejmenším doprovázena ochranou hospodářsky slabších zemí, ochranou přírodního prostředí a ohledem k dodržování lidských práv, včetně práv sociálních. Je v silách světové veřejnosti něco podobného alespoň zčásti prosadit.

Jiří Hudeček, předseda Strany demokratického socialismu

 Téma Autor  Datum
 Jaká globalizace může být demokratická?   nový
Jiří Hudeček
 Kritika: Jaká globalizace může být demokratická?   nový
Petr Ježek  
 RE: Kritika: Jaká globalizace může být demokratická?   nový
Petr Savicky  
 RE: Kritika: Jaká globalizace může být demokratická?   nový
Petr Ježek  
 RE: Jaká globalizace může být demokratická?   nový
Pavel Korensky  
 RE: Jaká globalizace může být demokratická?   nový
Milan Horák  
 RE: Jaká globalizace může být demokratická?   nový
Pavel Korensky  
 RE: Jaká globalizace může být demokratická?   nový
Jindrich Chmelar  
 RE: Jaká globalizace může být demokratická?   nový
Pavel Korensky  
 RE: Jaká globalizace může být demokratická?   nový
777  
 RE: Jaká globalizace může být demokratická?   nový
Jindrich Chmelar  
 RE: Jaká globalizace mů?e být demokratická?   nový
Milan Horák  
 RE: Jaká globalizace může být demokratická?   nový
MMF  
 RE: Jaká globalizace může být demokratická?   nový
Dalibor Šrámek  
 RE: Jaká globalizace může být demokratická?   nový
Sektolog  
 RE: Jaká globalizace může být demokratická?   nový
Petr Přibyl  
 RE: Jaká globalizace může být demokratická?   nový
Sektolog  
 RE: Jaká globalizace může být demokratická?   nový
Pavel Korensky  
 RE: Jaká globalizace může být demokratická?   nový
Sektolog  


Příspěvky porušující zákony ČR nebo podněcující k násilí, rasové či třídní nenávisti bez milosti mažeme.
 Odpovědět na tento příspěvek
 Vaše jméno:
 Váš e-mail:
 Nadpis:
Zasílat příspěvky této diskuse na výše uvedenou adresu.
    

Globalizace a moc
Milan Valach

Česko jako fikce?/Kdy skončí globalizace?
Martin Kuška

Josep F. Mária i Serrano: Globalizace
Jiří Nečas

Koloniální dějiny Afriky, trochu jinak
Mesfin Gedlu

Co je to globalizace
Ivan Rynda

COLIN HINES: Lokalizace čili nástin alternativy ke globalizaci
Jakub Patočka

Kontrasty globalizace
Karel Špindler

Je globalizace mezinárodní korupce?
Rick Fencl

Zprávy o policejním násilí: svědectví, věrohodnost, odpovědnost
Jakub Patočka

Buďte na nás přísnější, žádají Češi svou policii
Tomáš Pecina

Globální problémy nelze popírat!
Jan Borovička

Zprávy z Prahy
Michaela Valentová

Ideodiverzní centrály Stanislava Grosse
Štěpán Kotrba

Pražský začátek podzimu
Jiří Nečas

Násilí odsuzujeme, kritiky a protestů se nevzdáme
Jan Beránek

Zástupci NGO společnou řeč s finančníky nenašli
Kateřina Lišková

Systémové poruchy "primitivní" ekonomie
Petr Ježek

Globalizace jako výzva
Lubomír Mlčoch

Odpusťte dluhy nejchudších
Jiří Silný

Pijavici na vegetariána nepředěláš
Jan Křeček

Světové bance jde o „vyšší kvalitu života“
Mats Karlsson

Diskuse o globalizaci v době Výročních zasedání MMF a SB
Zdeněk Hrubý

Křesťanská civilizace a globalizace
Jan Borovička

Globalizace omezuje demokracii
Jan Keller

Je člověk bůh?
Marie Haisová

Ženy a globalizace
Eva Hauserová

Jiná zpráva o Světové bance
Pavel Přibyl

Nezakrníme vinou globalizace?
Jiří Nečas

Upírat části lidstva podíl na prospěchu z globalizace je ostudné
Kofi Annan

Protesty proti globalizaci
Viktor Piorecký

K čemu by mohl být MMF?
Erazim Kohák

K problému globalizace
Petr Kužvart

Vítejte v éře globalizace
Pavel Nováčekwebdesign a publikační systém:

ECONNECT
Českomalínská 23
160 00 Praha 6
Tel.: 02/2431 1780
Fax: 02/2431 7892
Web:
www.ecn.cz
E-mail:
globalizace@ecn.cz