Praha 26.-28. září 2000 Home Page Econnect
Diskuse - Praha 2000 - Výběr z tisku - Další zdroje - Akce - Tiskové zprávy - Video archiv - Kontakt
Konference Václava Havla živě na Internetu


Globalizace (1999-2000)
Globalizace (vše)
MMF (2000)
MMF (vše)
WTO
MAI

Pražské demonstrace proti MMF a SB
plně podporuji
(361)
podporuji jejich nenásilnou formu
(518)
jsou legitimní, ale nepodporuji je
(105)
ať se konají mimo osídlená území
(50)
všechny demonstranty bych postřílel(a)
(308)


Výsledek minulých anket
SB a MMF by se měly
  zrušit (100)
  změnit se od základu (125)
  změnit svoji politiku (48)
  změnit management (1)
  zůstat takové, jaké jsou (173)
Považujete nápad uspořádat v Praze vyroční zasedání SB a MMF za
  skvělý (115)
  dobrý (27)
  normální (38)
  hloupý (38)
  škodlivý (120)


Mediální partneři:

Respekt

Ekonom

Literární noviny

Právo

 RE: Globalizace a moc
Autor: Wolf
Datum:   

Osobně bych pojem globalizace rozdělil na: 1)vlastní globalizaci, 2) kolonizaci a 3)amerikanizaci. Ad 1: možnost rychlé výměny informací, dopravy osob, zboží a surovin de facto kamkoliv v řádech desítek hodin vnímám jako globalizaci. Tedy propojení v jakýsi celek. Důsledky tohoto propojení jsou jak negativní, tak pozitivní. Ty pozitivní ale bezpochyby převažují. Ad 2: přesun a rozdělení aktivit nadnárodních koncernů se řídí jen ekonomickými zájmy-minimalizací nákladů, maximalizací zisku. Kolonie možná oficiálně zanikly s pádem impérií, ale vazby zůstaly a tyto země stále plní funkci dodavatele levných surovin a lidské síly jako předtím. Proč?..Při těžbě nerostů či pěstování plodin jsou používány technologie a postupy, které by na území kolonizátora byly těžko povoleny. K tomu hrubé porušování bezpečnostních standardů, překračování hygienických limitů, práce přes čas, dětská práce. Veškeré bohatství těchto zemí je drancováno nejlevnějším možným způsobem a opouští hranice území aniž by z něj plynuly nějaké zisky do infrastruktury. Země se stávají čím dál více ekonomickými i kulturními vazaly kolonizátorů. Moc je zpravidla oligarchní, soustředěná do rukou lidí financovaných kolonizátorem. Řada těchto zemí má polovojenské či policejní diktatury. Zbraně dodává kolonizátor skupinám, které udrží nejpřijatelnější podmínky pro další drancování. Ad 3: Amerikanizace úzce souvisí s kolonizací, protože USA jsou největším kolonizátorem a rovněž představují největší vojenský potenciál. Mohou tedy vojensky udržovat "pořádek" mimo své území tak, aby z toho měly co nejvyšší požitky. Dále všeobecné přijetí angličtiny jako univerzálního komunikačního jazyka - dáno především silnou politickou, vojenskou a ekonomickou pozicí USA. Zbytek světa je jazykově diskriminován. Jsme nuceni komunikovat rodným jazykem někoho jiného a věnovat obrovskou část své energie na to, abychom vůbec směli komunikovat. To nám zajišťuje (i z ekonomického hlediska) nerovné postavení od samého počátku.

Řešení pro bod 2 navrhnul už dávno Gore Vidal: důsledně odvádět daně a veškeré pojištění na území kolonií. Doplňuji ještě, že musí být dodržovány limity platné na území kolonizátora (zákaz používání neekologických či nehygienických postupů atd.)

A řešení bodu 3 navrhnul už Jan Ámos Komenský: neutrální komunikační jazyk. Tuto myšlenku dotáhl Dr. Zamenhoff do znamenité podoby Esperanta.

 Téma Autor  Datum
 Globalizace a moc  
Milan Valach  
 RE: Globalizace a moc  
Marek Kvapil  
 RE: Globalizace a moc  
Daniel Jašš  
 RE: Globalizace a moc  
Marian Nevrly  
 RE: Globalizace a moc  
Wolf
 EKOLOGICKÁ CHARTA 2003 SR.   nový
Peter Polák  
 TRH FUNGUJE!   nový
Petr Stolle jr.  
 návrh řešení   nový
petr czasch  
 RE: Globalizace a moc   nový
Xavon  
 RE: Globalizace a moc   nový
environmental  
 RE: Globalizace a moc   nový
Táňa  
 RE: Globalizace a moc   nový
x  
 RE: Globalizace a moc   nový
Karel Novák  
 RE: test   nový
honza  


Příspěvky porušující zákony ČR nebo podněcující k násilí, rasové či třídní nenávisti bez milosti mažeme.
 Odpovědět na tento příspěvek
 Vaše jméno:
 Váš e-mail:
 Nadpis:
Zasílat příspěvky této diskuse na výše uvedenou adresu.
    

Globalizace a moc
Milan Valach

Česko jako fikce?/Kdy skončí globalizace?
Martin Kuška

Josep F. Mária i Serrano: Globalizace
Jiří Nečas

Koloniální dějiny Afriky, trochu jinak
Mesfin Gedlu

Co je to globalizace
Ivan Rynda

COLIN HINES: Lokalizace čili nástin alternativy ke globalizaci
Jakub Patočka

Kontrasty globalizace
Karel Špindler

Je globalizace mezinárodní korupce?
Rick Fencl

Zprávy o policejním násilí: svědectví, věrohodnost, odpovědnost
Jakub Patočka

Buďte na nás přísnější, žádají Češi svou policii
Tomáš Pecina

Globální problémy nelze popírat!
Jan Borovička

Zprávy z Prahy
Michaela Valentová

Ideodiverzní centrály Stanislava Grosse
Štěpán Kotrba

Pražský začátek podzimu
Jiří Nečas

Násilí odsuzujeme, kritiky a protestů se nevzdáme
Jan Beránek

Zástupci NGO společnou řeč s finančníky nenašli
Kateřina Lišková

Systémové poruchy "primitivní" ekonomie
Petr Ježek

Globalizace jako výzva
Lubomír Mlčoch

Odpusťte dluhy nejchudších
Jiří Silný

Pijavici na vegetariána nepředěláš
Jan Křeček

Světové bance jde o „vyšší kvalitu života“
Mats Karlsson

Diskuse o globalizaci v době Výročních zasedání MMF a SB
Zdeněk Hrubý

Křesťanská civilizace a globalizace
Jan Borovička

Globalizace omezuje demokracii
Jan Keller

Je člověk bůh?
Marie Haisová

Ženy a globalizace
Eva Hauserová

Jiná zpráva o Světové bance
Pavel Přibyl

Nezakrníme vinou globalizace?
Jiří Nečas

Upírat části lidstva podíl na prospěchu z globalizace je ostudné
Kofi Annan

Protesty proti globalizaci
Viktor Piorecký

K čemu by mohl být MMF?
Erazim Kohák

K problému globalizace
Petr Kužvart

Vítejte v éře globalizace
Pavel Nováčekwebdesign a publikační systém:

ECONNECT
Českomalínská 23
160 00 Praha 6
Tel.: 02/2431 1780
Fax: 02/2431 7892
Web:
www.ecn.cz
E-mail:
globalizace@ecn.cz