Praha 26.-28. září 2000 Home Page Econnect
Diskuse - Praha 2000 - Výběr z tisku - Další zdroje - Akce - Tiskové zprávy - Video archiv - Kontakt
Konference Václava Havla živě na Internetu


Globalizace (1999-2000)
Globalizace (vše)
MMF (2000)
MMF (vše)
WTO
MAI

Pražské demonstrace proti MMF a SB
plně podporuji
(361)
podporuji jejich nenásilnou formu
(518)
jsou legitimní, ale nepodporuji je
(105)
ať se konají mimo osídlená území
(50)
všechny demonstranty bych postřílel(a)
(308)


Výsledek minulých anket
SB a MMF by se měly
  zrušit (100)
  změnit se od základu (125)
  změnit svoji politiku (48)
  změnit management (1)
  zůstat takové, jaké jsou (173)
Považujete nápad uspořádat v Praze vyroční zasedání SB a MMF za
  skvělý (115)
  dobrý (27)
  normální (38)
  hloupý (38)
  škodlivý (120)


Mediální partneři:

Respekt

Ekonom

Literární noviny

Právo

 Kontrasty globalizace
Autor: Karel Špindler
Datum:   

S pojmem globalizace se dnes setkáváme na každém kroku, zvláště po zasedání Mezinárodního měnového fondu v Praze. V následujícím pojednání se na globalizaci podíváme poněkud z jiné stránky.

- Dnešní počítač je tisíckrát výkonnější než počítače před 30 lety a současně je i tisíckrát levnější.

- Telefonický rozhovor mezi New Yorkem a Londýnem je v průměru stokrát levnější než před 50 lety.

- Zisky zločineckých gangů, které operují ve světě, činí 1,5 bilionu dolarů ročně.Tři čtvrtiny této částky tvoří zisky zločineckých syndikátů.

- Tanzánie vydává na splacení svého zahraničního dluhu devětkrát více než na zdravotní péči svých obyvatel a čtyřikrát tolik než na základní školství.

- Ženy jsou zastoupeny více než 30% v zákonodárných sborech pouze v 5 zemích. V několika desítkách zemí nepřekračuje počet žen v parlamentech či senátech 5%.

- Každých 15 let se zdvojnásobuje počet osob, které vyjíždí na zahraniční dovolenou. Na odpočinek za hranice vlastní země odjíždí každoročně okolo 600 milionů osob.

- Ve vysoce rozvinutých asijských zemích se každým rokem zvyšuje počet sebevražd o 3O%.V Jižní Koreji si každý měsíc vezme život 900 osob.

- Příjmy 2000 nejbohatších lidí světa činí kolem 1 bilionu dolarů a rok od roku rostou. Na druhé straně 20% obyvatel žije v nouzi.Jsou země (na př.Indonésie, Jižní Korea), kde ukazatel hladovějících dosahuje 40%. Průměrný američan vydělá za měsíc tolik, kolik obyvatel Bangladéše za 8 let.

- Díky moderním léčebným metodám se každým rokem snižuje o 10 až 12% počet onemocnění, které byly doposud Světovou zdravotnickou organizací považovány za nevyléčitelné.

- V současné době ovládá angličtinu 20% žijící populace, ovšem znalost tohoto jazyka je nezbytná pro dosažení úspěšné pracovní kariéry v 80% oblastí tvořivé práce.

- Kolem 90% stávajících strojů a zařízení má unifikovaný charakter, jsou v nich používány stejné nebo podobné provozní jednotky a standartní jsou i zásady jejich obsluhy. V r.1950 činil světový ukazatel unifikace technických řešení pouze 40%.


Výše uvedené údaje, připomínající spíše informace z Guinessovy knihy rekordů, byly uveřejněny ve zprávě, pořízené v r.1999 experty, působící v Programu rozvoje OSN. Je to v pořadí už desátá zpráva,zpracovaná každoročně v rámci OSN. Tyto zprávy jsou poskytovány několika desítkám zemí, mezi jiným i České republice.

Zpráva je věnována tzv. globalizaci, jejím sociálním aspektům. Už několik desítek let se ve světě uplatňuje a více zesiluje tendence k unifikaci a standartizaci způsobu práce a stylu života, zvyšování vlivu informací a kapitálu k těsnějšímu kontaktu s lidmi z jiných zemí a kontinentů. Před našima očima vzniká základ budoucí globální společnosti. Filozofové, politologové a sociologové už od dávných let uvažují o tom, že je to nevyhnutelný směr rozvoje civilizace, že vznik globální společnosti je pouze otázkou času. Prudké urychlování tempa rozvoje, což se týká jak jevů pozitivních, tak i negativních,dokonce i značně znepokojujících (růst tzv."kvalifikované zločinnosti) jsou podle expertů OSN činitelé, posunující svět ke globalizaci.

Současně nabývají na významu odstředivé a izolační tendence, zvyšuje se počet ideologů a obyčejných lidí, vyslovujících se proti globalizaci. Konflikty mezi oběma trendy jsou ještě podněcovány rychle se prohlubujícími kontrasty, o nichž svědčí i řada příkladů, uvedených na začátku článku. Prohlubují se stále výrazněji rozdíly mezi bohatými a chudými, mezi lidmi, kteří mají přístup k moderním prostředkům informací a těmi, kteří tuto možnost nemají, pracovníky v komfortních podmínkách nebo v podmínkách nezdravých, dokonce nevhodných lidské důstojnosti.

K mnoha již existujícím diferenciacím společnosti přistoupil v poslední době další nový element: část populace má přístup k internetu a dokáže využít jeho takřka neomezené možnosti a druhá část, která tuto možnost nemá. Podle názoru expertů OSN lze rozdíly ve statutu společenském a odborném jedné a druhé skupiny lidí porovnat s rozdíly mezi analfabety a lidi s vyšším vzděláním.

Ne letecká doprava a televize, ne jaderná energetika, ne léky nových generací, ne dobývání kosmu, ale vznik internetové sítě, obepínající zeměkouli je považován za největší zázrak techniky 20. století. A přitom odborníci tvrdí, že internet je teprve na startu a bude se dále zdokonalovat. Existují domněnky, že se může stát hlavním nástrojem bezpečného a velmi bohatého politického boje mezi soupeřícími lidskými mikroskupinami (dnes můžeme jen těžko předvídat, zda takovými skupinami budou státy, nebo např.mezinárodní zájmové skupiny a pod.)

Globalizace byla nejprve chápána jako jev především ekonomický, spojený s přílivem investičního kapitálu, unifikace hospodářských systémů a technologií. Následně to byly vlivy kulturní a politické. Ovšem za nejdůležitější je v současné době považováno na jedné straně dobrodiní, které může globalizace přinést, ale na druhé straně existuje i hrozba pro společnost. Globalizace je ovšem něco více, než příliv peněz a zboží. Je to vzrůstající vzájemná závislost lidí světa vůči "křečovitosti prostoru a času". Podle zprávy OSN již nelze globalizaci uniknout a proto je nezbytné ji"zlidštit", "obestavět" ji závaznými mezinárodními humanitárními zákony a předpisy, vytvořit globalizaci s lidskou tváří, která by chránila především osoby z nižších společenských vrstev a obyvatele třetího světa. Ovšem vybudovat takovou globalizaci s mravním, politickým a ekonomickým charakterem nebude jistě úkol snadný. Na příklad zajímavou myšlenkou je návrh na zavedení tzv. počítačové daně povinné pro všechny státy, vztahující se na všechny informace, předávané elektronickou poštou, zvláště prostřednictvím Internetu. Touto cestou získané prostředky by byly věnovány na urychlení rozvoje nejchudších, civilizačně zaostalých zemí. Za kontroverzní je považován projekt vytvoření "všesvětových" mechanizmů řízení průběhu globalizačních procesů. Lidstvo totiž nedosáhlo ještě tolik intelektuální a etické schopnosti pro povolání v mezinárodní instituci, řídící civilizační rozvoj světa. Utvořit takový orgán už v současné době a pověřit jej rozsáhlými prerogativy by mohlo vést k pokusům o zneužití tohoto orgánu k partikulárním politickým cílům a to jistě dnes nikdo nechce!

Mgr. Karel Špindler

Zpracováno s použitím materiálů OSN,
čas. Nowator 9/99

Autor pracuje na Úřadu průmyslového vlastnictví a publikuje odborné články z oblasti průmyslového práva a inovací.

 Téma Autor  Datum
 Kontrasty globalizace  
Karel Špindler


Příspěvky porušující zákony ČR nebo podněcující k násilí, rasové či třídní nenávisti bez milosti mažeme.
 Odpovědět na tento příspěvek
 Vaše jméno:
 Váš e-mail:
 Nadpis:
Zasílat příspěvky této diskuse na výše uvedenou adresu.
    

Globalizace a moc
Milan Valach

Česko jako fikce?/Kdy skončí globalizace?
Martin Kuška

Josep F. Mária i Serrano: Globalizace
Jiří Nečas

Koloniální dějiny Afriky, trochu jinak
Mesfin Gedlu

Co je to globalizace
Ivan Rynda

COLIN HINES: Lokalizace čili nástin alternativy ke globalizaci
Jakub Patočka

Kontrasty globalizace
Karel Špindler

Je globalizace mezinárodní korupce?
Rick Fencl

Zprávy o policejním násilí: svědectví, věrohodnost, odpovědnost
Jakub Patočka

Buďte na nás přísnější, žádají Češi svou policii
Tomáš Pecina

Globální problémy nelze popírat!
Jan Borovička

Zprávy z Prahy
Michaela Valentová

Ideodiverzní centrály Stanislava Grosse
Štěpán Kotrba

Pražský začátek podzimu
Jiří Nečas

Násilí odsuzujeme, kritiky a protestů se nevzdáme
Jan Beránek

Zástupci NGO společnou řeč s finančníky nenašli
Kateřina Lišková

Systémové poruchy "primitivní" ekonomie
Petr Ježek

Globalizace jako výzva
Lubomír Mlčoch

Odpusťte dluhy nejchudších
Jiří Silný

Pijavici na vegetariána nepředěláš
Jan Křeček

Světové bance jde o „vyšší kvalitu života“
Mats Karlsson

Diskuse o globalizaci v době Výročních zasedání MMF a SB
Zdeněk Hrubý

Křesťanská civilizace a globalizace
Jan Borovička

Globalizace omezuje demokracii
Jan Keller

Je člověk bůh?
Marie Haisová

Ženy a globalizace
Eva Hauserová

Jiná zpráva o Světové bance
Pavel Přibyl

Nezakrníme vinou globalizace?
Jiří Nečas

Upírat části lidstva podíl na prospěchu z globalizace je ostudné
Kofi Annan

Protesty proti globalizaci
Viktor Piorecký

K čemu by mohl být MMF?
Erazim Kohák

K problému globalizace
Petr Kužvart

Vítejte v éře globalizace
Pavel Nováčekwebdesign a publikační systém:

ECONNECT
Českomalínská 23
160 00 Praha 6
Tel.: 02/2431 1780
Fax: 02/2431 7892
Web:
www.ecn.cz
E-mail:
globalizace@ecn.cz