Praha 26.-28. září 2000 Home Page Econnect
Diskuse - Praha 2000 - Výběr z tisku - Další zdroje - Akce - Tiskové zprávy - Video archiv - Kontakt
Konference Václava Havla živě na Internetu


Globalizace (1999-2000)
Globalizace (vše)
MMF (2000)
MMF (vše)
WTO
MAI

Pražské demonstrace proti MMF a SB
plně podporuji
(361)
podporuji jejich nenásilnou formu
(518)
jsou legitimní, ale nepodporuji je
(105)
ať se konají mimo osídlená území
(50)
všechny demonstranty bych postřílel(a)
(308)


Výsledek minulých anket
SB a MMF by se měly
  zrušit (100)
  změnit se od základu (125)
  změnit svoji politiku (48)
  změnit management (1)
  zůstat takové, jaké jsou (173)
Považujete nápad uspořádat v Praze vyroční zasedání SB a MMF za
  skvělý (115)
  dobrý (27)
  normální (38)
  hloupý (38)
  škodlivý (120)


Mediální partneři:

Respekt

Ekonom

Literární noviny

Právo

 Globální problémy nelze popírat!
Autor: Jan Borovička
Datum:   

Zatímco některé rysy globalizace jsou jedněmi vychvalovány a druhými kritizovány, existují i jevy, které globalizaci doprovázejí, ale zároveň nejsou její přímou součástí a jsou obecně považovány za nežádoucí. Mezi ty patří jeden z vůbec nejzávažnějších jevů, kterým lidstvo kdy muselo čelit. Tím je poškozování životního prostředí a nadměrné (navíc často neefektivní) využívání přírodních zdrojů. Hovoří se o globálních problémech životního prostředí.

Mezi nejzávažnější z nich patří růst početnosti a materiální spotřeby lidské populace, znečišťování složek životního prostředí, vyčerpávání neobnovitelných zdrojů, změny klimatu a vymírání organismů. Známý je problém s narušováním ozónové vrstvy. Informovanost veřejnosti je v tomto směru naneštěstí nízká. Mimo jiné proto, že všechny komunistické totalitní režimy (včetně ČSSR) se ochranou životního prostředí vůbec nezabývaly. Proto přetrvává celá řada bludů.

Kdo z vás si třeba myslel, že růst početnosti lidské populace je zapříčiněn stoupající porodností, plete se. Porodnost klesá, mnohem víc ale klesá úmrtnost. Počet lidí na Zemi roste exponenciálně a populační exploze se pro lidstvo stává vážnou hrozbou. Zatím nás je 6 miliard...

Kdo z vás si myslel, že "nadměrné vymírání druhů", o kterém se dnes hovoří, je přirozenou součástí vývoje, plete se. V geologické minulosti sice druhy vymíraly, předpokládá se ale, že rychlostí cca. 1-10 druhů za 5 let. V současné době odhady hovoří o ztrátách 1 druh za den až za hodinu. To představuje významné narušení ekosystému planety a ztrátu organismů, které by mohly být pro člověka užitečné, např. jako zdroj léčiv.

Na tyto a další jevy je třeba upozorňovat a bude třeba je řešit. Je smutné, že veřejnost obvykle nedokáže rozlišovat mezi odborníky, kteří se problematice věnují (a upozorňují na rizika spojená s nezodpovědným lidským konáním) a bolševickou lůzou, která se přijela do Prahy na zasedání MMF a SB poprat s policií. Komentář pana Breziny (MF Dnes 3.10. 2000) je smutným dokladem toho, jak lze zneužít řádění několika výtržníků k matení veřejnosti.

Z jeho článku vyplývá, že žádné globální problémy reálně neexistují, že jsou pouhým výmyslem v hlavách jakýchsi „levičáků“. Že všichni „antiglobalisté“ - tedy ti, co některé rysy globalizace považují za negativní, jsou nejenom výtržníci a hlupáci, ale i potencionální diktátoři a masoví vrazi. To je ovšem hluboký omyl. Pan Brezina je známý tím, že předkládá jen to, co se mu právě hodí a že zamlčuje mnohá fakta. V minulosti se nerozpakoval nazvat fundamentalisty a „levičáky“ všechny, kteří se mu znelíbili - tato silná slova neváhal použít ani v případě vědeckých pracovníků z PřF UK.

Události v Praze však nesmějí v žádném případě automaticky zpochybnit závažné problémy, které s globalizací souvisejí. Ekologická problematika je součástí globalizačních procesů. Vzniká dynamika nekontrolovatelných změn, kdy je budoucnost formována rychlostí změn samotných, nikoli naší vůlí. Bezpodmínečně je třeba dospět v co nejkratší době k nové představě o odpovědnosti za "hospodaření" s planetou Zemí.

Je zřejmé, že současná ekologická krize navozuje stav nouze o zdravé životní prostředí, což zvyšuje hodnotu přirozené přírody (jako životního prostředí), a to je reflektováno růstem ekologického uvědomění a "zelenání" hodnot, potřeb a cílů. Je třeba definovat rovnováhu mezi sociálními potřebami a neodpovědnými zásahy do životního prostředí, mezi lidským rodem a úsilím o zachování dědictví pozemské přírody.

Jan Borovička

autor studuje Hospodaření s přírodními zdroji na PřF
UK

 Téma Autor  Datum
 Globální problémy nelze popírat!  
Jan Borovička
 RE: Globální problémy nelze popírat!   nový
Miroslav Stuchlik  
 Odpověď   nový
Jan Borovička  


Příspěvky porušující zákony ČR nebo podněcující k násilí, rasové či třídní nenávisti bez milosti mažeme.
 Odpovědět na tento příspěvek
 Vaše jméno:
 Váš e-mail:
 Nadpis:
Zasílat příspěvky této diskuse na výše uvedenou adresu.
    

Globalizace a moc
Milan Valach

Česko jako fikce?/Kdy skončí globalizace?
Martin Kuška

Josep F. Mária i Serrano: Globalizace
Jiří Nečas

Koloniální dějiny Afriky, trochu jinak
Mesfin Gedlu

Co je to globalizace
Ivan Rynda

COLIN HINES: Lokalizace čili nástin alternativy ke globalizaci
Jakub Patočka

Kontrasty globalizace
Karel Špindler

Je globalizace mezinárodní korupce?
Rick Fencl

Zprávy o policejním násilí: svědectví, věrohodnost, odpovědnost
Jakub Patočka

Buďte na nás přísnější, žádají Češi svou policii
Tomáš Pecina

Globální problémy nelze popírat!
Jan Borovička

Zprávy z Prahy
Michaela Valentová

Ideodiverzní centrály Stanislava Grosse
Štěpán Kotrba

Pražský začátek podzimu
Jiří Nečas

Násilí odsuzujeme, kritiky a protestů se nevzdáme
Jan Beránek

Zástupci NGO společnou řeč s finančníky nenašli
Kateřina Lišková

Systémové poruchy "primitivní" ekonomie
Petr Ježek

Globalizace jako výzva
Lubomír Mlčoch

Odpusťte dluhy nejchudších
Jiří Silný

Pijavici na vegetariána nepředěláš
Jan Křeček

Světové bance jde o „vyšší kvalitu života“
Mats Karlsson

Diskuse o globalizaci v době Výročních zasedání MMF a SB
Zdeněk Hrubý

Křesťanská civilizace a globalizace
Jan Borovička

Globalizace omezuje demokracii
Jan Keller

Je člověk bůh?
Marie Haisová

Ženy a globalizace
Eva Hauserová

Jiná zpráva o Světové bance
Pavel Přibyl

Nezakrníme vinou globalizace?
Jiří Nečas

Upírat části lidstva podíl na prospěchu z globalizace je ostudné
Kofi Annan

Protesty proti globalizaci
Viktor Piorecký

K čemu by mohl být MMF?
Erazim Kohák

K problému globalizace
Petr Kužvart

Vítejte v éře globalizace
Pavel Nováčekwebdesign a publikační systém:

ECONNECT
Českomalínská 23
160 00 Praha 6
Tel.: 02/2431 1780
Fax: 02/2431 7892
Web:
www.ecn.cz
E-mail:
globalizace@ecn.cz