Praha 26.-28. září 2000 Home Page Econnect
Diskuse - Praha 2000 - Výběr z tisku - Další zdroje - Akce - Tiskové zprávy - Video archiv - Kontakt
Konference Václava Havla živě na Internetu


Globalizace (1999-2000)
Globalizace (vše)
MMF (2000)
MMF (vše)
WTO
MAI

Pražské demonstrace proti MMF a SB
plně podporuji
(361)
podporuji jejich nenásilnou formu
(518)
jsou legitimní, ale nepodporuji je
(105)
ať se konají mimo osídlená území
(50)
všechny demonstranty bych postřílel(a)
(308)


Výsledek minulých anket
SB a MMF by se měly
  zrušit (100)
  změnit se od základu (125)
  změnit svoji politiku (48)
  změnit management (1)
  zůstat takové, jaké jsou (173)
Považujete nápad uspořádat v Praze vyroční zasedání SB a MMF za
  skvělý (115)
  dobrý (27)
  normální (38)
  hloupý (38)
  škodlivý (120)


Mediální partneři:

Respekt

Ekonom

Literární noviny

Právo

 Křesťanská civilizace a globalizace
Autor: Jan Borovička
Datum:   

Otázka globalizace v souvislosti s křesťanstvím není zatím často zmiňována, a to je chyba, poněvadž máloco souvisí s globalizací tolik, jako právě křesťanství. Je třeba si uvědomit, že globalizační proces světu vnutila naše západní pseudokřesťanská kultura. (Její základní drogou je agresivitu vyvolávající alkohol. Ne náhodou jsou právě „alkoholové civilizace“ nejdravější.) Byli to křesťané, nikoli např. buddhisté či hinduisté, kdo překročil hranice svých zemí a nakonec se dostal do všech koutů světa...

Organizace křesťanských věřících - církve - hrály a hrají v globalizačních procesech zásadní úlohu. Největší zodpovědnost za nesení křesťanského poselství nesou katolíci, protože jejich církev je největší. (Bude-li nedůvěryhodná ona, pak i celé křesťanství, protože veřejnost příliš nerozlišuje.)

Moc katolické církve je obrovská. Naneštěstí ji po celou dobu své existence tato církev zneužívá. To např. znamená, že Bible je vykládána účelově podle osobních zájmů jejích představitelů. Ale i kdyby tomu tak nebylo a snaha katolických představitelů kázat slovo Boží byla jakkoli upřímná, katolická církev je už kvůli způsobu šíření své ideologie a s ní souvisejícího životního stylu, kultury a hodnotového systému do celého světa jedním z největších globalizačních činitelů v dějinách.

Katolíci neustále útočí na celý svět, vnucují mu nekompromisně své hodnoty a životní styl. V rozporu se současnými poznatky o exponenciálním růstu obyvatelstva katolická církev vystupuje proti antikoncepci. V době, kdy celé planetě hrozí totální přelidnění se mi tyto aktivity jeví jako demagogie a (do nebe volající) nezodpovědnost. O tom, jaké to má důsledky se lze jednoduše přesvědčit např. na zkatolizovaných Filipínách, kde tyto postoje vedly ke katastrofálnímu přemnožení obyvatel a zapříčinily expanzi prostituce a obchodu s drogami.

Katolická církev se podílí na porušování lidských práv; o tom svědčí např. neustálé útoky jejích představitelů proti našim homosexuálně orientovaným spoluobčanům. Dále nese přímou spoluvinu za likvidaci nekřesťanských kultur. Násilné katolizace probíhaly v minulosti masově a nepochybuji o tom, že - ač skrytě a ne v tak velkém rozsahu - probíhají dodnes.

Je třeba si uvědomit, že v zájmu přežití a zachování života na Zemi nejde jen o záchranu např. deštného pralesa, ale i o zachování kultury jeho obyvatel - přírodních národů, tedy těch, o kterých se mnozí i dnes vyjadřují jako o méněcenných primitivech. Jde o to, aby si tito lidé mohli udržet svůj způsob života, aby nezapomínali své písně a jména svých bohů, kteří nejsou - mimochodem - o nic méně důležití než kterýkoli jiný bůh. Právě od těchto lidí máme šanci poučit se třeba o schopnosti žít v souladu s přírodou. Není pravda, že nám nemají co nabídnout!

Jiří Nečas v jednom ze svých příspěvků v diskusi píše: "Stvoření je důležitým teologickým pojmem, a stvoření je především příroda. Jen z hlubokého poznání stvoření může vycházet solidní ekonomická teorie, na které pak mohou stát eticky a teologicky přijatelná pravidla hry praktické ekonomiky, respektující požadavek spravedlivě rozdělovat a rozumně užívat přírodní zdroje - Boží dary."

Nejsem si jist, že právě v poznání stvoření, tak jak jej interpretují křesťané, spočívá naše spása, každopádně je třeba si brát to dobré od všech obyvatel planety, a tedy i od indiánů či obyvatel Nové Guineje. Ti jsou pro nás důležití právě takoví, jak byli stvořeni, jací dnes jsou. Jako zkatolizované ovce ztratí na významnosti, stanou se součástí miliónů zmatených nahých hlasů bez zabarvení.

Jiří Nečas dále píše: "Dnešní svět je mnohem složitější než byl svět autorů biblických knih. Bibli je třeba číst a interpretovat se zřetelem k dnešku, k aktuální situaci v tom kterém místě. Zde leží jeden z hlavních úkolů teologie."

No to je výborné! Křesťané si vždy s textem Bible prováděli co chtěli a vykládali jej tak, jak se jim zrovna hodilo. Mohli tak bez obtíží (často i s požehnáním Božích zástupců na Zemi) krást a zabíjet. Když se podíváme např. do Severního Irska, můžeme říci, že se situace nezměnila. Kde bere autor článku jistotu, že právě teď se osvícení kazatelé sejdou, dají hlavy dohromady a ukáží nám (pokolikáté už?) tu pravou cestu?

Ne, děkuji. Myslím si, že tito vykladači pravdy už napáchali dost zla na to, aby se měli ještě několik století za co stydět a omlouvat. V žádném případě by neměli lidé, kteří se ohánějí těmi samými kříži, které jejich předchůdci vylouhovali v krvi, do dění na planetě zasahovat! Jak mi teologové vysvětlí tyto pasáže z Bible?

“…Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podle podobenství našeho, aby panoval nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad hovady, a nade vší zemí, nad všelikým zeměplazem hýbajícím se na zemi.“ (Gen. 1, 26)
„…A řekl jim Bůh: Ploďte se a rozmnožujte a naplňte zemi, a podmaňte ji…“ (Gen. 1,28)


„…A požehnal Bůh Noema a jeho syny, a řekl jim…Strach váš a hrůza vaše buď na každého živočicha země, a na všechno ptactvo nebeské se vším, co se hýbe po zemi, a se všemi rybami mořskými, v ruce vaše dány jsou…“ (Gen. 9, 1-2)

Phobos a Deimos! Započala snad válka proti životu!?

Spíše než v křesťanství, které podle mého názoru zklamalo, bych se pokoušel hledat východiska v poučení se z ne tak agresivních filosofických, a třeba i náboženských směrů východních kultur, např. z buddhismu. Buď katolíci zásadně změní své postoje - a pak by mohli být přínosem pro svět - nebo mu budou i nadále přinejmenším neprospívat. Zatím se však názory Vatikánu nikterak nezměnily a aktivity katolíků směřují k unifikaci světového obyvatelstva. Pro příklad poslouží nedávná výzva neomylného Jana Pavla II. k evangelizaci Asie. A tak namísto toho, aby se papež vyslovil např. za zastavení procesů vedoucích k degradaci životního prostředí či k vymírání druhů, nejdůležitějším posláním katolíků se stává další křížová výprava…
Jan Borovička (1979) v současné době studuje Hospodaření s přírodními zdroji na PřF UK. Zabývá se jak problematikou ochrany životního prostředí, tak i dalšími obory přírodních věd a literaturou. Je členem širšího výboru České mykologické společnosti, dále je členem České vědecké společnosti pro mykologii a mineralogické sekce Společnosti Národního musea.

 Téma Autor  Datum
 Křesťanská civilizace a globalizace  
Jan Borovička
 RE: Křesťanská civilizace a globalizace   nový
osmý z devíti  
 RE: Křesťanská civilizace a globalizace   nový
Jan Borovička  
 RE: Křesťanská civilizace a globalizace   nový
Jonáková  
 RE: Křesťanská civilizace a globalizace   nový
Jan Borovička  
 RE: Křesťanská civilizace a globalizace   nový
MMF  
 RE: Křesťanská civilizace a globalizace   nový
Jan Borovička  
 RE: Křesťanská civilizace a globalizace   nový
MMF  
 RE: Křesťanská civilizace a globalizace   nový
RNDr. Jiří Nečas  
 RE: Křesťanská civilizace a globalizace   nový
Jan Borovička  
 RE: Křesťanská civilizace a globalizace   nový
Petr Přibyl  
 RE: Křesťanská civilizace a globalizace   nový
Milan Horák  
 RE: Křesťanská civilizace a globalizace   nový
Petr Přibyl  
 RE: Křes?anská civilizace a globalizace   nový
Milan Horák  
 RE: Křesťanská civilizace a globalizace   nový
Lubomír Kukura  
 RE: Křesťanská civilizace a globalizace   nový
Pavel Mach  
 RE: Křesťanská civilizace a globalizace   nový
Zelva  
 RE: Křesťanská civilizace a globalizace   nový
Retal  
 RE: Křesťanská civilizace a globalizace   nový
Pavel Mach  
 RE: Křesťanská civilizace a globalizace   nový
Milan Horák  
 K Vašemu závěru...   nový
Jan Borovička  
 RE: K Vašemu závěru...   nový
Pavel Mach  
 Otazka pro vsechny   nový
Jan Borovicka  
 RE: Otazka pro vsechny   nový
Pavel Mach  
 RE: Křesťanská civilizace a globalizace   nový
Petr Ježek  
 Žer, nebo budeš sežrán!   nový
Filip Hajný  
 RE: Křesťanská civilizace a globalizace   nový
Helena  
 RE: Křesťanská civilizace a globalizace   nový
Sektolog  
 RE: Křesťanská civilizace a globalizace   nový
Jan Borovička  
 RE: Křesťanská civilizace a globalizace   nový
Helena  
 RE: Křesťanská civilizace a globalizace   nový
Sektolog  
 Poslední vyjádření k rádoby Sektologovi   nový
Jan Borovička  
 DĚKUJI JSEM OSVÍCEN   nový
Sektolog  
 RE: Křesťanská civilizace a globalizace   nový
Jan Borovička  
 RE: Křesťanská civilizace a globalizace   nový
Helena  
 At sektolog, prosim, nezvani   nový
Neznalek  
 RE: At sektolog, prosim, nezvani   nový
Sektolog  
 RADĚJI SPI NEŽ KRITIZUJ   nový
Sádí ze Šárízu  


Příspěvky porušující zákony ČR nebo podněcující k násilí, rasové či třídní nenávisti bez milosti mažeme.
 Odpovědět na tento příspěvek
 Vaše jméno:
 Váš e-mail:
 Nadpis:
Zasílat příspěvky této diskuse na výše uvedenou adresu.
    

Globalizace a moc
Milan Valach

Česko jako fikce?/Kdy skončí globalizace?
Martin Kuška

Josep F. Mária i Serrano: Globalizace
Jiří Nečas

Koloniální dějiny Afriky, trochu jinak
Mesfin Gedlu

Co je to globalizace
Ivan Rynda

COLIN HINES: Lokalizace čili nástin alternativy ke globalizaci
Jakub Patočka

Kontrasty globalizace
Karel Špindler

Je globalizace mezinárodní korupce?
Rick Fencl

Zprávy o policejním násilí: svědectví, věrohodnost, odpovědnost
Jakub Patočka

Buďte na nás přísnější, žádají Češi svou policii
Tomáš Pecina

Globální problémy nelze popírat!
Jan Borovička

Zprávy z Prahy
Michaela Valentová

Ideodiverzní centrály Stanislava Grosse
Štěpán Kotrba

Pražský začátek podzimu
Jiří Nečas

Násilí odsuzujeme, kritiky a protestů se nevzdáme
Jan Beránek

Zástupci NGO společnou řeč s finančníky nenašli
Kateřina Lišková

Systémové poruchy "primitivní" ekonomie
Petr Ježek

Globalizace jako výzva
Lubomír Mlčoch

Odpusťte dluhy nejchudších
Jiří Silný

Pijavici na vegetariána nepředěláš
Jan Křeček

Světové bance jde o „vyšší kvalitu života“
Mats Karlsson

Diskuse o globalizaci v době Výročních zasedání MMF a SB
Zdeněk Hrubý

Křesťanská civilizace a globalizace
Jan Borovička

Globalizace omezuje demokracii
Jan Keller

Je člověk bůh?
Marie Haisová

Ženy a globalizace
Eva Hauserová

Jiná zpráva o Světové bance
Pavel Přibyl

Nezakrníme vinou globalizace?
Jiří Nečas

Upírat části lidstva podíl na prospěchu z globalizace je ostudné
Kofi Annan

Protesty proti globalizaci
Viktor Piorecký

K čemu by mohl být MMF?
Erazim Kohák

K problému globalizace
Petr Kužvart

Vítejte v éře globalizace
Pavel Nováčekwebdesign a publikační systém:

ECONNECT
Českomalínská 23
160 00 Praha 6
Tel.: 02/2431 1780
Fax: 02/2431 7892
Web:
www.ecn.cz
E-mail:
globalizace@ecn.cz