Praha 26.-28. září 2000 Home Page Econnect
Diskuse - Praha 2000 - Výběr z tisku - Další zdroje - Akce - Tiskové zprávy - Video archiv - Kontakt
Konference Václava Havla živě na Internetu


Globalizace (1999-2000)
Globalizace (vše)
MMF (2000)
MMF (vše)
WTO
MAI

Pražské demonstrace proti MMF a SB
plně podporuji
(361)
podporuji jejich nenásilnou formu
(518)
jsou legitimní, ale nepodporuji je
(105)
ať se konají mimo osídlená území
(50)
všechny demonstranty bych postřílel(a)
(308)


Výsledek minulých anket
SB a MMF by se měly
  zrušit (100)
  změnit se od základu (125)
  změnit svoji politiku (48)
  změnit management (1)
  zůstat takové, jaké jsou (173)
Považujete nápad uspořádat v Praze vyroční zasedání SB a MMF za
  skvělý (115)
  dobrý (27)
  normální (38)
  hloupý (38)
  škodlivý (120)


Mediální partneři:

Respekt

Ekonom

Literární noviny

Právo

 Ženy a globalizace
Autor: Eva Hauserová
Datum:   

V procesu globalizace vznikají zákonitě situace, kdy mohou čistě ekonomické zájmy (a to nikoli zájmy občanů, ale zájmy nadnárodních korporací a velkých bank) převážit nad ohledy k životnímu prostředí, k místní zaměstnanosti, ke struktuře lokálních komunit, k tradičním zvyklostem, tedy obecně k podmínkám šťastného a harmonického života lidí v dané oblasti.

Role, jakou ženy ve společnosti typicky zastávají, je přímo předurčuje k tomu, aby byly vůči vzniku takových situací ve střehu a snažily se jim zabránit. Ženy totiž (jako osoby odpovědné za chod rodiny a domácnosti) participují více než muži v životech lokálních komunit, více je prožívají "na vlastní kůži" a jejich degradace na ně dopadá mnohem bezprostředněji. Právě ženy nesou na svých bedrech tíhu každodenního života a starostí o jeho zachování; to platí stejně pro naši společnost jako pro Třetí svět, i když na tamní ženy mohou mít chybné kroky organizací jako MMF mnohem tragičtější dopady.

Klasickým příkladem dodnes zůstává hnutí Chipko, inicované ženami z pohůří Himalájí: tamním obyvatelům kynul zisk, ovšem relativně nízký a jen dočasný, za vytěžené dřevo, získané odlesněním svahů v okolí jejich domovů. Tomu měli obětovat zdroj trvalé obživy, kterou pro ně les představoval, a tím perspektivu pro své děti a následující generace (z odlesněných svahů by totiž eroze odnesla půdu a vznikla by tam pustina). Tuto jednoduchou zákonitost, která byla příslušné západní těžařské společnosti samozřejmě naprosto lhostejná, pochopily právě místní ženy, a tak se rozhodly založit hnutí "objímačů stromů" a vlastními těly je bránit před pokácením.

Je naprosto nezbytné, aby při uskutečňování různých projektů financovaných MMF existovala přiměřená kontrola prostřednictvím zpětné vazby zprostředkované místními občanskými organizacemi a iniciativami, které jedině dokáží odpovědně posoudit dopad daného projektu na kvalitu života místních lidí a hrát roli příslušného "hlídacího psa". Fungující občanská společnost je v tomto ohledu naprosto nenahraditelná.

Proto mi v současnosti nesmírně vadí víceméně konzistentní nenávistná kampaň našich médií proti takzvaným "odpůrcům MMF". Ti jsou vytrvale skandalizováni a démonizováni, jak ukazuje například novinová zpráva o tom, že učitelé na základních školách mají varovat žáky před odpůrci MMF, kteří se prý mohou objevovat kolem škol a pokoušet se je získat za peníze k účasti na svých demonstracích! Nejen že to pokládám za naprostou lež, ale dráždí mě, že se tím vyvolává atmosféra hysterie - podobně jako jinými zprávami vyznívajícími v tom smyslu, že každý "odpůrce globalizace" či "odpůrce MMF" musí nutně házet dlažebními kostkami do výkladů McDonalda, řezat se s policisty a snad i plánovat bombové atentáty na jednající finančníky. Vůbec to tak není - za sebe jako za konformně žijící českou matku mohu odpovědně prohlásit, že jsem také svým způsobem odpůrkyní MMF, protože jsem přesvědčena o tom, že bez neustálého dohledu a sebeobrany občanů by jeho aktivity mohly s velkou pravděpodobností napáchat víc škody než užitku. Neboť sledovat finanční zájmy v makroměřítku, optikou bankéřů a ekonomů uvažujících pouze v hodnotách HDP a jiných číslech, vůbec neznamená jednat ve skutečném zájmu lidí a přičiňovat se o jejich harmoničtější život.
Ekofeministka Eva Hauserová vystudovala přírodovědeckou fakultu se specializací na genové inženýrství. Dnes na volné noze pracuje jako překladatelka a spisovatelka. Píše populární knížky o feminismu, sci- fi povídky a publicistiku zaměřenou na ekologii a alternativní životní styly.

 Téma Autor  Datum
 Ženy a globalizace  
Eva Hauserová
 RE: Ženy a globalizace   nový
Markéta Hálová  
 RE: Ženy a globalizace   nový
hgn  
 RE: Ženy a globalizace   nový
Otrok  
 RE: Ženy a globalizace   nový
fhdj  
 RE: Ženy a globalizace   nový
Michaela Kajfosz  


Příspěvky porušující zákony ČR nebo podněcující k násilí, rasové či třídní nenávisti bez milosti mažeme.
 Odpovědět na tento příspěvek
 Vaše jméno:
 Váš e-mail:
 Nadpis:
Zasílat příspěvky této diskuse na výše uvedenou adresu.
    

Globalizace a moc
Milan Valach

Česko jako fikce?/Kdy skončí globalizace?
Martin Kuška

Josep F. Mária i Serrano: Globalizace
Jiří Nečas

Koloniální dějiny Afriky, trochu jinak
Mesfin Gedlu

Co je to globalizace
Ivan Rynda

COLIN HINES: Lokalizace čili nástin alternativy ke globalizaci
Jakub Patočka

Kontrasty globalizace
Karel Špindler

Je globalizace mezinárodní korupce?
Rick Fencl

Zprávy o policejním násilí: svědectví, věrohodnost, odpovědnost
Jakub Patočka

Buďte na nás přísnější, žádají Češi svou policii
Tomáš Pecina

Globální problémy nelze popírat!
Jan Borovička

Zprávy z Prahy
Michaela Valentová

Ideodiverzní centrály Stanislava Grosse
Štěpán Kotrba

Pražský začátek podzimu
Jiří Nečas

Násilí odsuzujeme, kritiky a protestů se nevzdáme
Jan Beránek

Zástupci NGO společnou řeč s finančníky nenašli
Kateřina Lišková

Systémové poruchy "primitivní" ekonomie
Petr Ježek

Globalizace jako výzva
Lubomír Mlčoch

Odpusťte dluhy nejchudších
Jiří Silný

Pijavici na vegetariána nepředěláš
Jan Křeček

Světové bance jde o „vyšší kvalitu života“
Mats Karlsson

Diskuse o globalizaci v době Výročních zasedání MMF a SB
Zdeněk Hrubý

Křesťanská civilizace a globalizace
Jan Borovička

Globalizace omezuje demokracii
Jan Keller

Je člověk bůh?
Marie Haisová

Ženy a globalizace
Eva Hauserová

Jiná zpráva o Světové bance
Pavel Přibyl

Nezakrníme vinou globalizace?
Jiří Nečas

Upírat části lidstva podíl na prospěchu z globalizace je ostudné
Kofi Annan

Protesty proti globalizaci
Viktor Piorecký

K čemu by mohl být MMF?
Erazim Kohák

K problému globalizace
Petr Kužvart

Vítejte v éře globalizace
Pavel Nováčekwebdesign a publikační systém:

ECONNECT
Českomalínská 23
160 00 Praha 6
Tel.: 02/2431 1780
Fax: 02/2431 7892
Web:
www.ecn.cz
E-mail:
globalizace@ecn.cz