Praha 26.-28. září 2000 Home Page Econnect
Diskuse - Praha 2000 - Výběr z tisku - Další zdroje - Akce - Tiskové zprávy - Video archiv - Kontakt
Konference Václava Havla živě na Internetu


Globalizace (1999-2000)
Globalizace (vše)
MMF (2000)
MMF (vše)
WTO
MAI

Pražské demonstrace proti MMF a SB
plně podporuji
(361)
podporuji jejich nenásilnou formu
(518)
jsou legitimní, ale nepodporuji je
(105)
ať se konají mimo osídlená území
(50)
všechny demonstranty bych postřílel(a)
(308)


Výsledek minulých anket
SB a MMF by se měly
  zrušit (100)
  změnit se od základu (125)
  změnit svoji politiku (48)
  změnit management (1)
  zůstat takové, jaké jsou (173)
Považujete nápad uspořádat v Praze vyroční zasedání SB a MMF za
  skvělý (115)
  dobrý (27)
  normální (38)
  hloupý (38)
  škodlivý (120)


Mediální partneři:

Respekt

Ekonom

Literární noviny

Právo

 Zástupci NGO společnou řeč s finančníky nenašli
Autor: Kateřina Lišková
Datum:   

Plné znění projevu, který za radikální odpůrce bettonwoodskych instituci přednesla na setkání Praga - dialogi locus Kateřina Lišková z NESEHNUTÍ. Již z jeho první věty je nasnadě, že zástupci nevládních organizací společnou řeč s finančníky nenašli, navzdory mylné informaci, kterou přinesly Lidové noviny v pondelí 25. zaří 2000.

Dámy a pánové,

sedíme zde s vrcholnými představiteli Světové banky a Mezinárodního měnového fondu nikoli proto, abychom se s nimi přátelsky poplácávali po ramenou a třásli si rukama. Oni se nás i vás totiž snaží přesvědčit o tom, že jejich snem je svět bez chudoby. Skutečností však je, že téměř tři miliardy lidí dnes živoří za méně než 2 dolary na den. Propast mezi chudými a bohatými se od roku 1944, kdy Mezinárodní měnový fond a Světová banka vznikly, více než zšestinásobila. A to nikoli NAVZDORY snahám obou rozvojových institucí, ale také jejich VINOU. Jsou to právě SB a MMF, které svými “rozvojovými” projekty pomáhají devastovat životní prostředí, omezovat lidská práva a sociální jistoty a prohlubují chudobu v zemích třetího světa.
Důkazů pro to je celá řada, ale bohužel zde nemáme prostor na jejich podrobný výčet.
Jako první nutnou podmínku uspokojivého řešení problému chudoby ve světě požadujeme zrušení brettonwoodských institucí a oddlužení chudých zemí. Změny, kterých pod tlakem mezinárodní veřejnosti doznala politika SB a MMF, jsou pouze kosmetické. Stále přetrvává absence politické kontroly, která umožňuje půjčovat nedemokratickým režimům na megalomanské projekty. Důsledkem nedostatku politické odpovědnosti těchto institucí je pak nedostatečné poskytování informací veřejnosti. Podle současné politiky je možné téměř všechny podstatné informace utajovat až do schválení půjčky. Veřejnost tak přichází o možnost zasáhnout efektivně do procesu schvalování projektu. Není tedy divu, že dosavadní projekty SB zaměřené na redukci chudoby byly nejméně úspěšné ze všech, které banka realizovala. Vzhledem k tomu, na jakých předpokladech banka staví, není ani do budoucna možné očekávat zlepšení. Kdyby poválečná obnova západní Evropy probíhala podle receptů Světové banky, ještě dnes by tam potraviny byly na lístky.
Zrušení banky a fondu však samo o sobě situaci neřeší. Aby chudoba mohla být řešena vskutku účinně, je zapotřebí usilovat o změnu politicko-ekonomického systému. O změnu systému, který nutí chudé země vydávat na splácení dluhů částky několikrát převyšující jejich výdaje na boj proti chudobě. O změnu systému, který umožňuje několika osobám jediným kliknutím na klávesnici počítače ožebračit miliony lidí. O změnu systému, ve kterém ten, kdo je vázán na svou lokalitu, je v tragické nevýhodě proti nadnárodním gigantům bez domova.

Stále sílící celosvětové protestní hnutí namířené proti oběma brettonwoodským institucím je zcela přirozenou reakcí lidí v situaci, kdy jsou jejich požadavky přehlíženy a odmítány. Je reakcí na stav světa, ve kterém skupinky nikomu neodpovědných oligarchů rozhodují téměř bez kontroly o záležitostech dalekosáhlého významu. Protesty milionů lidí v chudých zemích (pokud jim to politický režim dovolí) však ukazují, že i ti, jimž se SB a jí podobné instituce snaží tak halasně pomáhat, pomoc v jejich provedení odmítají.
Naopak zkorumpované mocenské elity společně s nadnárodními korporacemi rozvojovou pomoc stále rády přijímají, neboť zisky z těchto projektů končí právě v jejich kapsách.

Proto je třeba proti nadnárodním koncernům a mocenským elitám, reprezentovaným institucemi typu MMF a SB, které jsou motorem stále se zrychlujícího procesu ekonomické globalizace, postavit hnutí globální solidarity. Proto nyní do Prahy směřují tisíce lidí z celého světa, aby vyjádřily své oprávněné rozhořčení nad tím, že přijímání zásadních rozhodnutí o jejich životech se jim stále více vzdaluje. Mechanismy rozhodování těchto institucí ve stylu “o nás bez nás” jsou ze své podstaty zcela nedemokratické a klasickým vyjednáváním neovlivnitelné. Často proto nezbývá než přistoupit k pouličním protestům a někdy až k nenásilným formám občanské neposlušnosti. Vždyť jde přece o právo každého jednotlivce, aby jeho hlas byl slyšen a zvážen, jedná-li se o zásadní rozhodnutí ovlivňující jeho život.
Stejně tak je naprosto legitimní přístup nás, důrazných odpůrců politiky MMF a SB, odmítnout s těmito institucemi vyjednávat. Tyto instituce již 55 let dokazují, že jim dialog s kritiky slouží pouze jako obratná mediální strategie, za níž nestojí žádná snaha o zásadní změnu k lepšímu. To nás jen utvrzuje v přesvědčení, že tyto instituce již z principu jejich fungování nelze reformovat. Proto požadujeme jejich zrušení.
Snahy některých veřejných činitelů tyto postoje a priori kriminalizovat považujeme za velice nebezpečné. Nesouhlasíme s rozdělováním kritiků na “hodné” a “zlé”, přičemž těm druhým je bráněno naplňovat svá mezinárodními úmluvami zaručená práva na svobodu projevu. Je ostudné, jsou-li jejich demonstrace zakazovány, a konají-li se, pak na dosah vodních děl, slzného plynu či na mušce ostřelovačů. Kam se poděla deklarovaná ochota k dialogu, jsou-li stovky oponentů drženy za železnou oponou hranic České republiky, zatímco ostatní jsou šikanováni policisty v ulicích jen pro svůj vzhled a názory či jsou-li sledováni tajnou policií?
I přes tato represivní opatření budou v pražských ulicích znít hesla “Už dost” a “55 let stačilo” v mnoha světových jazycích. Zazní i z úst řady z nás, kteří dnes sedíme v tomto sále.

 Téma Autor  Datum
 Zástupci NGO společnou řeč s finančníky nenašli  
Kateřina Lišková
 RE: Zástupci NGO společnou řeč s finančníky nenašli   nový
Pavel Korensky  
 RE: Zástupci NGO společnou řeč s finančníky nenašli   nový
Ondrej Wagner  
 RE: Zástupci NGO společnou řeč s finančníky nenašli   nový
Jana  
 RE: Zástupci NGO společnou řeč s finančníky nenašli   nový
Milan Horák  
 RE: Zástupci NGO společnou řeč s finančníky nenašli   nový
Ondřej Gros  
 RE: Zástupci NGO společnou řeč s finančníky nenasli   nový
Milan Horák  
 RE: Zástupci NGO společnou řeč s finančníky nenašli   nový
MMF  
 Příčiny vs. následky   nový
Zdeněk Hurák  
 RE: Příčiny vs. následky   nový
Milan Horák  
 RE: Zástupci NGO společnou řeč s finančníky nenašli   nový
Saruman  
 Nazor nezainteresovaneho ceskeho cloveka   nový
Pavel  
 RE: Nazor nezainteresovaneho ceskeho cloveka   nový
Milan Horák  
 Odpůrci MMF manipulují s pravdou   nový
MMF  
 RE: MMF manipuluje s pravdou   nový
Milan Horák  
 RE: Nazor nezainteresovaneho ceskeho cloveka   nový
Zdenek Hurak  
 RE: Nazor nezainteresovaneho ceskeho cloveka   nový
Milan Horák  
 Muj nazor na demonstraci   nový
Jindrich Chmelar  
 RE: Muj nazor na demonstraci   nový
Petr Ježek  
 RE: Muj nazor na demonstraci   nový
MMF  
 RE: Muj nazor na demonstraci   nový
Milan Horák  
 RE: Muj nazor na demonstraci   nový
Jindrich Chmelar  
 Škody a zisky MMF a SB   nový
Milan Horák  
 PRIMA:K věci-rozhovor s A.Dvorskou   nový
777  
 RE: PRIMA:K věci-rozhovor s A.Dvorskou   nový
martin macehk  
 RE: PRIMA:K věci-rozhovor s A.Dvorskou   nový
RICH ONE  
 RE: PRIMA:K věci-rozhovor s A.Dvorskou   nový
Jindrich Chmelar  
 RE: PRIMA:K věci-rozhovor s A.Dvorskou   nový
Pavel Korensky  
 RE: PRIMA:K věci-rozhovor s A.Dvorskou   nový
Petr Ježek  
 RE: PRIMA:K věci-rozhovor s A.Dvorskou   nový
Pavel Korensky  
 RE: PRIMA:K věci-rozhovor s A.Dvorskou   nový
MMF  
 RE: PRIMA:K věci-rozhovor s A.Dvorskou   nový
Pavel Korensky  
 RE: PRIMA:K věci-rozhovor s A.Dvorskou   nový
Martin Sviták  
 RE: PRIMA:K věci-rozhovor s A.Dvorskou   nový
Pavel Korensky  
 RE: PRIMA:K věci-rozhovor s A.Dvorskou   nový
RICH ONE  
 Byl to verbální "hon na čarodějnice"   nový
MMF  
 RE: PRIMA:K věci-rozhovor s A.Dvorskou   nový
Zdenek Hurak  
 RE: PRIMA:K věci-rozhovor s A.Dvorskou   nový
Luboš  
 RE: Zástupci NGO společnou řeč s finančníky nenašli   nový
Dalibor Šrámek  
 RE: Zástupci NGO společnou řeč s finančníky nenašli   nový
Jojo  
 RE: Zástupci NGO společnou řeč s finančníky nenašli   nový
Pavel Korensky  
 RE: Zástupci NGO společnou řeč s finančníky nenasli   nový
Milan Horák  
 RE: Zástupci NGO společnou řeč s finančníky nenasli   nový
Pavel Korensky  
 RE: Zástupci NGO společnou řeč s finančníky nenasli   nový
Milan Horák  
 RE: Zástupci NGO společnou řeč s finančníky nenasli   nový
Pavel Korensky  
 RE: Zástupci NGO společnou řeč s finančníky nenasli   nový
Milan Horák  
 RE: Zástupci NGO společnou řeč s finančníky nenasli   nový
Ondřej Gros  
 RE: Zástupci NGO společnou řeč s finančníky nenasli   nový
Milan Horák  
 RE: Zástupci NGO společnou řeč s finančníky nenašli   nový
Petr Ježek  
 RE: Zástupci NGO společnou řeč s finančníky nenašli   nový
Pavel Korensky  
 Co rozdávali aktivisté v Praze   nový
Martin Chovan  
 RE: Co rozdávali aktivisté v Praze   nový
Pavel Korensky  
 RE: Zástupci NGO společnou řeč s finančníky nenašli   nový
Petr Přibyl  
 RE: Zástupci NGO společnou řeč s finančníky nenašli   nový
Pavel Korensky  
 RE: Zástupci NGO společnou řeč s finančníky nenašli   nový
Milan Horák  
 RE: Zástupci NGO společnou řeč s finančníky nenašli   nový
Pavel Korensky  
 RE: Zástupci NGO společnou řeč s finančníky nenašli   nový
Milan Horák  
 RE: Zástupci NGO společnou řeč s finančníky nenašli   nový
Jindrich Chmelar  
 RE: Zástupci NGO společnou řeč s finančníky nenašli   nový
Milan Horák  
 RE: Zástupci NGO společnou řeč s finančníky nenašli   nový
Pavel Korensky  
 RE: Zástupci NGO společnou řeč s finančníky nenasli   nový
Milan Horák  
 RE: Zástupci NGO společnou řeč s finančníky nenašli   nový
Antiantiglobalista  


Příspěvky porušující zákony ČR nebo podněcující k násilí, rasové či třídní nenávisti bez milosti mažeme.
 Odpovědět na tento příspěvek
 Vaše jméno:
 Váš e-mail:
 Nadpis:
Zasílat příspěvky této diskuse na výše uvedenou adresu.
    

Globalizace a moc
Milan Valach

Česko jako fikce?/Kdy skončí globalizace?
Martin Kuška

Josep F. Mária i Serrano: Globalizace
Jiří Nečas

Koloniální dějiny Afriky, trochu jinak
Mesfin Gedlu

Co je to globalizace
Ivan Rynda

COLIN HINES: Lokalizace čili nástin alternativy ke globalizaci
Jakub Patočka

Kontrasty globalizace
Karel Špindler

Je globalizace mezinárodní korupce?
Rick Fencl

Zprávy o policejním násilí: svědectví, věrohodnost, odpovědnost
Jakub Patočka

Buďte na nás přísnější, žádají Češi svou policii
Tomáš Pecina

Globální problémy nelze popírat!
Jan Borovička

Zprávy z Prahy
Michaela Valentová

Ideodiverzní centrály Stanislava Grosse
Štěpán Kotrba

Pražský začátek podzimu
Jiří Nečas

Násilí odsuzujeme, kritiky a protestů se nevzdáme
Jan Beránek

Zástupci NGO společnou řeč s finančníky nenašli
Kateřina Lišková

Systémové poruchy "primitivní" ekonomie
Petr Ježek

Globalizace jako výzva
Lubomír Mlčoch

Odpusťte dluhy nejchudších
Jiří Silný

Pijavici na vegetariána nepředěláš
Jan Křeček

Světové bance jde o „vyšší kvalitu života“
Mats Karlsson

Diskuse o globalizaci v době Výročních zasedání MMF a SB
Zdeněk Hrubý

Křesťanská civilizace a globalizace
Jan Borovička

Globalizace omezuje demokracii
Jan Keller

Je člověk bůh?
Marie Haisová

Ženy a globalizace
Eva Hauserová

Jiná zpráva o Světové bance
Pavel Přibyl

Nezakrníme vinou globalizace?
Jiří Nečas

Upírat části lidstva podíl na prospěchu z globalizace je ostudné
Kofi Annan

Protesty proti globalizaci
Viktor Piorecký

K čemu by mohl být MMF?
Erazim Kohák

K problému globalizace
Petr Kužvart

Vítejte v éře globalizace
Pavel Nováčekwebdesign a publikační systém:

ECONNECT
Českomalínská 23
160 00 Praha 6
Tel.: 02/2431 1780
Fax: 02/2431 7892
Web:
www.ecn.cz
E-mail:
globalizace@ecn.cz