Praha 26.-28. září 2000 Home Page Econnect
Diskuse - Praha 2000 - Výběr z tisku - Další zdroje - Akce - Tiskové zprávy - Video archiv - Kontakt
Konference Václava Havla živě na Internetu


Globalizace (1999-2000)
Globalizace (vše)
MMF (2000)
MMF (vše)
WTO
MAI

Pražské demonstrace proti MMF a SB
plně podporuji
(361)
podporuji jejich nenásilnou formu
(518)
jsou legitimní, ale nepodporuji je
(105)
ať se konají mimo osídlená území
(50)
všechny demonstranty bych postřílel(a)
(308)


Výsledek minulých anket
SB a MMF by se měly
  zrušit (100)
  změnit se od základu (125)
  změnit svoji politiku (48)
  změnit management (1)
  zůstat takové, jaké jsou (173)
Považujete nápad uspořádat v Praze vyroční zasedání SB a MMF za
  skvělý (115)
  dobrý (27)
  normální (38)
  hloupý (38)
  škodlivý (120)


Mediální partneři:

Respekt

Ekonom

Literární noviny

Právo

 Systémové poruchy "primitivní" ekonomie
Autor: Petr Ježek
Datum:   

Atavismus je v určité míře vlastní každému z nás - v každém z nás je kousíček primitiva. Primitiv - slovo s pejorativním zabarvením - je fakticky omezenec. Kdo z vás, milí kolegové ekonomové, se právě urazil? Je to proto, že vás (tak jako mne, ale já se neurážím) ve skrytu duše trápí omezené poznání? Zkuste se povznést nad mou čertovinku a společně pouvažujme:

Model "komuny ušlechtilých" měl dvě základní vady: Předpokládal, že společnost je složena z výhradně ušlechtilých (alespoň v jádru), resp. "šlechtitelných" jedinců a že nikdo zevnitř či zvenčí nebude na ušlechtilosti systému parazitovat. Obrana proti parazitům totiž ubírá valem na puncu ušlechtilosti a schopnost parazitů maskovat se za ušlechtilé je dodnes mimořádně vyvinuta. Takže - zpět k bídě kapitalismu, kde není místa pro ušlechtilost...?

Ekonomika je odedávna mechanismus na produkci a distribuci toho, co je nutné a co je žádáno k obživě. Ekonomie je věda, která by se tímto tématem měla zabývat. Když se ukázalo, že člověku nestačí k životu pouze potrava materiální (jídlo, šat, obydlí...), kdo uměl, dostal dobrý nápad a nakonec přijatelným způsobem "zaplaceno" (nerozhoduje jak), začal ve velkém nabízet i potravu duchovní (ode dávna se její základní porce připravovala doma a v komunitě) a začal též za odměnu sloužit. Peníze jako médium výměny zboží a služeb se v jejich ekvivalentu začaly starat o globální trend této výměny. Věda postupně přestávala sloužit výhradně jako způsob poznávání, ale stále více se prozazovala v konkrétních produktech, jejichž skutečnou či zdánlivou užitečnost zvyšovala a zvýhodňovala tak tyto produkty na trhu před jinými. K původnímu "nasytit se jídlem" přistupovalo "nasytit se krásou, užitečností, pocitem z ovládání stroje, pocitem z vlastnění, z nadřazenosti, z ovládání lidí"... To vše je dnes součástí tržní poptávky a mezi tržní transakce vtahuje i to, co bývalo daleko za hranicemi společenských tabu jako ďáblovo dílo...

Jak se proměnil pohled ekonomie na svět ekonomiky od dob starověkých folozofů či pánů Smithe a Keynese?

Vlastně se téměř vůbec nezměnil, a to navzdory bezhotovostním peněžním transakcím, novým technologiím, elektronickým informacím či poznání ekologických problémů způsobených naší činností. Veškeré změny ekonomické teorie založené na tržních principech se týkají dílčích metod, instrumentária, hodnocení psychologických aspektů, nikoli však přístupu k účelu ekonomických aktivit a ke způsobu měření a používání základních ekonomických veličin.

Je paradoxně zásluhou lidí ze Světové banky, že jako první oficiálně zpochybnili význam modly ekonomů a politiků napříč zeměkoulí - hrubého domácího produktu (HDP) a na něm založeného hospodářského růstu. Obrovský a takřka nikým po desetiletí nekritizovaný problém HDP je dán faktem, že ačkoli zobrazuje pouze ekonomicky uchopitelnou část toho, co vytvoříme (a ještě ne všechnu a bez nutných korekcí), je jedním ze základních kritérií pro vládní politiku i pro politiku světových institucí. Zcela ve shodě s logikou věci se až nyní na poruchách fungování současných socioekonomických systémů ukazuje, že preference nedokonalého kritéria (v lecčems se podobá známé "hrubé výrobě" z dob nedávno minulých) a ignorance mimoekonomických kritérií nemohou poskytnout ani věrný obraz fungování ekonomiky a společnosti, ani dobré vodítko politikům, kteří snad opravdu občas chtějí pro své voliče to nejlepší. Je nejen zkreslen pohled na kvalitu našich výtvorů (hurá - celkový objem transakcí vzrostl, ale k čemu je to dobré a jaké problémy to způsobí - to není důležité).

Nejde přitom pouze o nezacycené externality všeho druhu, které neprošly tržní internalizací. Měří se i to, co nelze hmatatelně ověřit a proto to lze snadno fingovat, např. transfer jistých služeb proti bezhotovostnímu transferu peněz. Jak již bylo připomenuto profesorem Mlčochem, skutečně (nejde o názor či doměnku) se oddělují toky peněz od toků zboží a služeb a jejich ekvivalence je narušena - peníze již v dané chvíli nevyjadřují reálné hodnoty ale vlivem úvěrových, pojistných a finačně technických (trhy s deriváty) operací se oddělují v čase (dochází k časovému posunu mezi tokem zboží a peněz) a není zaručeno, že se později opět "vrátí" zpět. Poté, co vznikly "virtuální" bezhotovostní peníze, dnes máme i "virtuální" komodity a "virtuální" trhy. K čemu to vše?

Odpověď hledejme tam, kde vše začalo: Jak tato ekonomika slouží lidem k zajištění toho, co potřebují nutně a co dále požadují? Vzhledem k současné obrovské rozmanitosti nabízených produktů je mnohem vyšší riziko hrubé konzumity, tj. nákupu a "odhození" produktu, který měl ještě značný užitný potenciál nebo nákupu produktu, jehož spotřeba je v širším pohledu iracionální (drogy-zdraví, luxusní zboží-zloději...). Zeptejme se tedy po staru a lépe: Máme to opravdu zapotřebí? Pokud ano, je to v závislosti na našem přičinění pro nás dostupné? Pokud ne, je někde chyba, porucha - stejná jako když usedneme do jiného vlaku, ten náš nepřijel nebo právě nás do něj nepustili.

Prvním krokem ekonomie k odstranění poruch je opravdu začít respektovat i jiné obory lidské činnosti, nejen ekologii. Druhým pak reflektovat metodologická pochybení v definici základních veličin, tzv. makroekonomických agregátů. Konečně třetím (může jich být samozřejmě více a v jiném členění) je z pozice poznání důrazně požadovat změny v reálné ekonomice, což nezavrhuje trh ani regulaci v rozumné míře. Domluvíme se, přátelé?

Petr Ježek, Vysoká škola ekonomická

 Téma Autor  Datum
 Systémové poruchy "primitivní" ekonomie  
Petr Ježek
 RE: Systémové poruchy "primitivní" ekonomie   nový
Pavel Korensky  
 RE: Systémové poruchy "primitivní" ekonomie   nový
Petr Ježek  
 RE: Systémové poruchy "primitivní" ekonomie   nový
Petr Přibyl  
 RE: Systémové poruchy "primitivní" ekonomie   nový
Pavel Korensky  
 RE: Systémové poruchy "primitivní" ekonomie   nový
Zdeněk Polách  


Příspěvky porušující zákony ČR nebo podněcující k násilí, rasové či třídní nenávisti bez milosti mažeme.
 Odpovědět na tento příspěvek
 Vaše jméno:
 Váš e-mail:
 Nadpis:
Zasílat příspěvky této diskuse na výše uvedenou adresu.
    

Globalizace a moc
Milan Valach

Česko jako fikce?/Kdy skončí globalizace?
Martin Kuška

Josep F. Mária i Serrano: Globalizace
Jiří Nečas

Koloniální dějiny Afriky, trochu jinak
Mesfin Gedlu

Co je to globalizace
Ivan Rynda

COLIN HINES: Lokalizace čili nástin alternativy ke globalizaci
Jakub Patočka

Kontrasty globalizace
Karel Špindler

Je globalizace mezinárodní korupce?
Rick Fencl

Zprávy o policejním násilí: svědectví, věrohodnost, odpovědnost
Jakub Patočka

Buďte na nás přísnější, žádají Češi svou policii
Tomáš Pecina

Globální problémy nelze popírat!
Jan Borovička

Zprávy z Prahy
Michaela Valentová

Ideodiverzní centrály Stanislava Grosse
Štěpán Kotrba

Pražský začátek podzimu
Jiří Nečas

Násilí odsuzujeme, kritiky a protestů se nevzdáme
Jan Beránek

Zástupci NGO společnou řeč s finančníky nenašli
Kateřina Lišková

Systémové poruchy "primitivní" ekonomie
Petr Ježek

Globalizace jako výzva
Lubomír Mlčoch

Odpusťte dluhy nejchudších
Jiří Silný

Pijavici na vegetariána nepředěláš
Jan Křeček

Světové bance jde o „vyšší kvalitu života“
Mats Karlsson

Diskuse o globalizaci v době Výročních zasedání MMF a SB
Zdeněk Hrubý

Křesťanská civilizace a globalizace
Jan Borovička

Globalizace omezuje demokracii
Jan Keller

Je člověk bůh?
Marie Haisová

Ženy a globalizace
Eva Hauserová

Jiná zpráva o Světové bance
Pavel Přibyl

Nezakrníme vinou globalizace?
Jiří Nečas

Upírat části lidstva podíl na prospěchu z globalizace je ostudné
Kofi Annan

Protesty proti globalizaci
Viktor Piorecký

K čemu by mohl být MMF?
Erazim Kohák

K problému globalizace
Petr Kužvart

Vítejte v éře globalizace
Pavel Nováčekwebdesign a publikační systém:

ECONNECT
Českomalínská 23
160 00 Praha 6
Tel.: 02/2431 1780
Fax: 02/2431 7892
Web:
www.ecn.cz
E-mail:
globalizace@ecn.cz